تولید شبکه

تولید شبکه

تولید شبکه

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

شبکه بندی شش وجهی برای يك لوله اختلاط سه بعدی

در این مثال آموزشی به شبکه‌بندی شش وجهی یک لوله اختلاط سه بعدی پرداخته می‌شود.آنچه در این مثال ..

30,000تومان

شبکه بندی شش وجهی برای يك هندسه اتومبيل دو بعدي

در اين مثال به شبكه‌بندي جريان خارجي گذرنده از روي يك اتومبيل دو بعدي قرار گرفته درون تونل باد پرداخ..

30,000تومان

شبکه بندی شش وجهی برای یک ایرفویل به روش Cgrid

در این مثال آموزشی به شبکه‌بندی شش وجهی ایرفویل naca 4412 به صورت Cgrid پرداخته می‌شود و سپس با به‌ ..

30,000تومان

شبکه بندی شش وجهی برای یک ایرفویل دو بعدی به روش ogrid

متناسب با هندسه ایرفویل روش‌های مختلفی برای شبکه‌بندی شش‌وجهی ایرفویل وجود دارد. در این مثال آموزشی ..

30,000تومان

شبکه بندی شش وجهی برای یک دو شاخگی دوگانه

در این مثال آموزشی به شبکه‌بندی شش‌وجهی یک دو شاخگی دوگانه با مقطع دایره‌ای پرداخته می‌شود.آنچه..

40,000تومان

شبکه بندی شش وجهی برای یک زانویی

در این مثال آموزشی به شبکه‌بندی شش وجهی یک زانویی که از داخل توسط استوانه‌ای قطع شده است پرداخت..

30,000تومان

شبکه بندی شش وجهی برای یک لوله اختلاط دوبعدی

در این مثال آموزشی به تولید شبکه شش وجهی برای یک لوله اختلاط دوبعدی شامل دو ورودی و یک خروجی اقدام خ..

رایگان

شبکه بندی شش وجهی برای یک لوله شامل پره

در این مثال آموزشی به شبکه‌بندی شش وجهی یک لوله شامل پره با به کارگیری تابع Collapse خواهیم پرد..

30,000تومان

شبکه بندی شش وجهی برای یک مبدل حرارتی دو لوله ای

در این مثال آموزشی به شبکه‌بندی شش‌وجهی یک مبدل حرارتی دو لوله‌ای پرداخته می‌شود.آنچه در این مث..

30,000تومان

شبکه بندی شش وجهی برای یک پره شبکه‎ای

در این مثال آموزشی به تولید شبکه‎بندی شش‎وجهی برای یک پره شبکه‎ای اقدام خواهیم کرد.آنچه در ..

30,000تومان

شبکه متحرک با استفاده از گراف دلانی و بازتولید شبکه

در این تحقیق شبکه متحرک با استفاده از روش گراف دلانی جهت انجام جابجایی‌های با دامنه بسیار زیاد پیاده..

90,000تومان

شبکه متحرک دو بعدی به روش توابع پایه ای شعاعی (RBF)

توسعه علوم مهندسی نیاز به نرم‌افزارهایی با دقت و کارایی بیشتر را محسوس نموده است. یکی از مسائل بسیار..

80,000تومان

شبکه متحرک دو بعدی به روش فنر خطی (دو بعدی)

در این تحقیق شبکه متحرک با استفاده از روش فنر خطی به همراه استفاده از روش هموارسازی شبکه جهت انجام ج..

90,000تومان