تولید شبکه

تولید شبکه

تولید شبکه

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

شبکه متحرک دو بعدی به روش فنر خطی (دو بعدی)

در این تحقیق شبکه متحرک با استفاده از روش فنر خطی به همراه استفاده از روش هموارسازی شبکه جهت انجام ج..

90,000تومان

هموارسازی لاپلاسین هوشمند (شبکه سه بعدی)

هموارسازی شبکه جهت داشتن یک شبکه با کیفیت مناسب یکی از مراحل مهم تولید شبکه می باشد. یکی از ابتدایی ..

100,000تومان

پارامتری سازی ایرفویل به روش CST

بهینه سازی شکل ایرفویل با استفاده از الگوریتم های مختلف بهینه سازی به خصوص الگوریتم های تکاملی به یک..

60,000تومان

پیاده سازی روش تولید شبکه دو بعدی به روش دلانی جبهه پیش رونده

در این پروژه هدف تولید شبکه دلانی دو بعدی با استفاده از روش جبهه پیش رونده می­ باشد. این روش علاوه ب..

60,000تومان

یکسان سازی جهت تمام مثلث های شبکه دوبعدی و سطحی

هنگام استفاده از شبکه محاسباتی برای حل جریان دو بعدی لازم است جهت تمام مثلث های شبکه یکسان باشد. اما..

رایگان