جامدات

جامدات

جامدات

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

به دست آوردن خواص مهندسی تیر کامپوزیتی

هدف از کد مهندسی حاضر به دست آوردن خواص مهندسی تیر کامپوزیتی است. بدین منظور ماتریس سختی تیر کامپوزی..

رایگان

بهسازی ستون‌های بتنی مسلح با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS

با توجه به اینکه در طراحی تعداد زیادی از پل‌های موجود اثرات تخریبی زمین‌لرزه به علت ناکافی بودن دانش..

رایگان

بهینه یابی پروفیل قالب در اکستروژن سرد میله با استفاده از روش تحلیل قاچی

در این مستند فرآیند اکستروژن سرد میله با استفاده از روش تحلیل قاچی مورد تحلیل قرار گرفته است. با توج..

رایگان

بهینه‌یابی طول گام حفاری در تونل سازی چندمرحله‌ای

حفر تونل در زمین‌های نرم شهری محدودیت‌های خاص خود را دارد. از مهمترین این محدودیت‌ها، کنترل نشست سطح..

100,000تومان

تاثیر فیبرهای FRP بر مقاومت و شکل پذیری ستون ها و تیرهای بتن آرمه

حرکت استمراری علم در عرصۀ مهندسی سازه - زلزله موجب گردیده است تا نوسازی و به سازی در سال های اخیر از..

110,000تومان

تحليل آيروالاستيسيته بال‌هاي کامپوزيتي

برنامه ارايه شده در کار حاضر به بررسي پايداري آيروالاستيکي بال‌هاي کامپوزيتي يک هواپيما در رژيم پروا..

200,000تومان

تحليل آيروالاستيک بالک ضخيم

هدف از کد مهندسي حاضر تحليل آيروالاستيک بالک سه بعدي ضخيم در رژيم مافوق و ماوراي صوت است که براي آن ..

150,000تومان

تحليل ارتعاشات آزاد بال‌هاي کامپوزيتي

برنامه ارايه شده در کار حاضر به بررسي رفتار ارتعاشات آزاد بال‌هاي کامپوزيتي يک هواپيما خواهد پرداخت...

رایگان