کنترل

کنترل
کنترل
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

پروژه مدلسازی خودروی الکتریکی و زیرسیستم‌های انتقال قدرت با MATLAB + فیلم

عنوان کامل این پروژه:پروژه مدلسازی خودروی الکتریکی و زیرسیستم‌های انتقال قدرت با استفاده از نرم افزا..

129,000تومان

پروژه طراحی کنترل حالت لغزشی دینامیکی با شبکه عصبی بازگشتی با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه طراحی کنترل حالت لغزشی دینامیکی با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی با استفاده از..

100,000تومان

پروژه طراحی مفهومی سیستم انتقال قدرت وسیله نقلیه الکتریکی با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه طراحی مفهومی و مدل تحلیلی سیستم انتقال قدرت یک وسیله نقلیه الکتریکی با استفاد..

200,000تومان

پروژه حرکات متناوب و رزونانس‌هاي نوسانگرهاي برخوردي با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه حرکات متناوب و رزونانس هاي نوسانگرهاي برخوردي با استفاده از نرم افزار MATLABن..

169,000تومان

پروژه تست سخت‌افزار در حلقه کنترل‌کننده توربین گاز دو محوره با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه تست سخت‌افزار در حلقه کنترل‌کننده توربین گاز دو محوره با استفاده از نرم افزار..

180,000تومان