مقالات

مقالات

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از مدل درختی قواعد M5

با توجه به اهمیت زیاد پل ها در زندگی روزمره انسان و نقش آنها در حمل و نقل و ارتباط بین نقاط مختلف، ح..

رایگان

هدايت و كنترل ربات زيرآبي با استفاده از سيستم كنترل ANFI

ربات زيرآبي فصل مشتركي بين علم رباتيك و مهندسي اقيانوس مي باشد و كاربردهايي نظير بازرسي محيطي، نقشه ..

رایگان

شبیه سازی دینامیكی پخش ذرات جداشده از ماهواره در مدار فضایی

در اين مقاله به بررسي شبيه سازي انفجار و پخش پسماندهاي فضايي ناشي از آن در فضا پرداخته شده است...

رایگان