مقالات

مقالات

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

شبیه سازی دینامیكی پخش ذرات جداشده از ماهواره در مدار فضایی

در اين مقاله به بررسي شبيه سازي انفجار و پخش پسماندهاي فضايي ناشي از آن در فضا پرداخته شده است...

رایگان

تحلیل فلاتر بال هواپیما و جرم خارجی متصل به آن بهصورت الاستیک

در این مقاله فلاتر بال هواپیما و جرم خارجی متصل به آن با در نظر گرفتن خاصیت الاستیک در محل اتصال مور..

رایگان

تحلیل غیرخطی رفتار ارتعاشی فنر اسپرت در سامانه تعلیق خودرو

در اين مقاله با استفاده از روش متوسط گیری، ارتعاشات سامانه ی جرم و فنرهای سختی مرحله ای يا اسپر..

رایگان

تحلیل غیرخطی رفتار ارتعاشی سامانه شامل فنر اسپرت

در این مقاله با استفاده از روش مقیاس چندگانه، ارتعاشات سامانه ی جرم و فنرهای سختی مرحل های یا اسپرت ..

رایگان

تاثير اتصال الاستيك موتور به بال بر ارتعاشات آزاد بال هواپيما

در اين مقاله ارتعاشات آزاد بال هواپيما و موتور متصل به آن تحليل شده است. نحوه اتصال موتور به بال به ..

رایگان