مقالات

مقالات

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

اثر اتصال الاستيك جرم خارجي بر فلاتر بال هواپيما

در اين مقاله تحليل فلاتر بال هواپيما و جرم خارجي متصل به آن با در نظر گرفتن جريان سيال مورد بررسي قر..

رایگان

بررسي عددی انتقال حرارت جابجايی آزاد در نانوسيال اتيلن گليکول/Fe3o4

چکيده:مسئله توزيع دما و انتقال حرارت در بسياري از شاخه هاي علوم مهندسي مطرح است. مثلا در طراحي ديگ ب..

رایگان