مقالات

مقالات

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

تحلیل غیرخطی رفتار ارتعاشی فنر اسپرت در سامانه تعلیق خودرو

در اين مقاله با استفاده از روش متوسط گیری، ارتعاشات سامانه ی جرم و فنرهای سختی مرحله ای يا اسپرت برر..

رایگان

تحلیل فلاتر بال هواپیما و جرم خارجی متصل به آن بهصورت الاستیک

در این مقاله فلاتر بال هواپیما و جرم خارجی متصل به آن با در نظر گرفتن خاصیت الاستیک در محل اتصال مور..

رایگان

شبیه سازی دینامیكی پخش ذرات جداشده از ماهواره در مدار فضایی

در اين مقاله به بررسي شبيه سازي انفجار و پخش پسماندهاي فضايي ناشي از آن در فضا پرداخته شده است. اين ..

رایگان