کتاب ها

لیست کتاب ها


نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

Mathematical Methods for Physics and Engineering -A Comprehensive Guide

روش های ریاضی برای فیزیک و مهندسی(رشته) ویرایش سوم این کتاب تحسین­ شده دانشگاهی برای تدریس ریاضیات ..

رایگان

Mesh Enhancement: Selected Elliptic Methods, Foundations and Applications

بهبود شبکه: روش های بیضوی، اصول و کاربرد ها تمرکز اصلی کتاب حاضر مبتنی بر تکنیک های بهبود شبکه به خ..

رایگان

Modern Fortran Explained

آموزش فرترن پیشرفته فرترن به عنوان یکی از بنیادی­ ترین زبان­ های برنامه­ نویسی که در محاسبات سطح ­ب..

رایگان

Multigrid

روش چند شبکه ای در این بخش هم معرفی ابتدایی روش های چند شبکه ای برای حل معادلات دیفرانسیل مشتق جزی..

رایگان

Numerical Computation of Internal & External Flows-Volume 1-Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

محاسبات عددی جریان­های داخلی و خارجی – جلد اول – اصول دینامیک محاسباتی ویرایش دوم این کتاب مرجع کا..

رایگان

Numerical Computation of Internal & External Flows-Volume II-Computational Methods for lnviscid and Viscous Flows

محاسبات عددی جریان­های داخلی و خارجی - جلد دوم -  روش­های محاسباتی برای جریان­های ویسکوز و ناویسکوز ..

رایگان

Numerical Grid Generation: Foundations and Applications

مش­ بندی عددی: مفاهیم و کاربردها تولید شبکه (مش) عددی در حال حاضر تبدیل به یک ابزار نسبتا شایع برای..

رایگان

Numerical Recipes - The Art of Scientific Computing- 3rd edition

دستورالعمل­های عددی – هنر محاسبه علمی- ویرایش سوم کتاب پیش­رو که با همکاری چهارتن از محققین برجسته ..

رایگان

Numerical Recipes in FORTRAN 77 -The Art of Scientific Computing-2nd edition

دستورالعمل عددی در فورترن 77-هنر علم محاسبات-ویرایش دوم این کتاب نسخه ویرایش شده و تفضیلی چاپ دوم د..

رایگان

Object Oriented Programming via Fortran 90/95

برنامه­ نویسی شی­ گرا در FORTRAN95 نگارش برنامه­ های شی­ گرا در فرترن90 یا 95 به روش امروزی می­توان..

رایگان

Object-Oriented Design Patterns in Scientific Codes using Fortran95

الگوهای طراحی شی­ گرا در کدهای علمی با استفاده ازFORTRAN95 متن حاضر، به بررسی مفاهیم، کاربردها و قا..

رایگان

Parallel Programming in Fortran 95 using OpenMP

برنامه ­نویسی موازی در Fortran 95 توسط OpenMP امروزه،  از رایانه­ های موازی به طور گسترده ­ای در مر..

رایگان

Parallel Programming in OpenMP

برنامه نویسی موازی در OpenMP پذیرش سریع و گسترده از سیستم­ های چندهسته­ ای اشتراک حافظه، نیاز شدیدی..

رایگان

Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics - A Practical Introduction

(مقدمه­ای بر) حل ­کننده ­های ریمان و روش­های عددی دینامیک­ سیالات روش­های با کیفیت  بالادستی و مرکز..

رایگان

Templates for the Solution of Linear Systems: Building Blocks for Iterative Methods

نمونه ی حل سیستم های خطی: روش های تکرار شونده در این کتاب، که متمرکز برکاربرد روش های تکرار شونده ..

رایگان