کتاب ها

لیست کتاب ها


نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

A Parallel Navier Stokes Solver for Natural Convection and Free Surface Flow

حل گر موازی ناویر-استوکس برای انتقال حرارت جابجایی آزاد و جریان با سطح آزاد روش عددی موازی ..

رایگان

Computational Fluid Dynamics Vol. I

دینامیک سیالات محاسباتی – جلد اولدوره سه جلدی "راهنمای CFD برای دانشجویان " مکملی برای متن سه جل..

رایگان