جستجو

ضوابط جستجو:

محصولات موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

آموزش اضافه کردن ترم چشمه به معادلات ممنتوم در حلگر FSI

در این مستند ابتدا یک بررسی موردی برای جریان تراکم‌ناپذیر آرام دو بعدی حول ایرفویل انعطاف‌پذیر ..

45,000تومان

بهینه‌سازی ایرفویل با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات

در این پژوهش به بهینه‌سازی و مطالعه جریان حول ایرفویل پراخته شده است. با ایجاد تغییر در شکل هندسی ای..

70,000تومان

شبکه بندی شش وجهی برای یک ایرفویل به روش Cgrid

در این مثال آموزشی به شبکه‌بندی شش وجهی ایرفویل naca 4412 به صورت Cgrid پرداخته می شود و سپس با به ک..

30,000تومان

شبکه بندی شش وجهی برای یک ایرفویل دو بعدی به روش ogrid

متناسب با هندسه ایرفویل روش‌های مختلفی برای شبکه بندی شش وجهی ایرفویل وجود دارد. در این مثال آموزشی ..

30,000تومان

پارامتری سازی ایرفویل به روش CST

بهینه سازی شکل ایرفویل با استفاده از الگوریتم های مختلف بهینه سازی به خصوص الگوریتم های تکاملی به یک..

60,000تومان