جستجو

ضوابط جستجو:

محصولات موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

استخراج اطلاعات مرزهای شبکه دو بعدی سلول محور

استفاده از اطلاعات مرزهای برای تولید شبکه لایه مرزی امری بدیهی می باشد. همچنین جهت تعیین ضریب فشار و..

50,000تومان

افزایش کیفیت شبکه مثلثی با تغییر اتصالات (دلانی کردن)

در این برنامه یک شبکه مثلثی از کاربر گرفته شده و از نظر دلانی بودن بررسی شده و هر کدام از جفت­المان ..

رایگان

برنامه دلانی کردن و بهبود کیفیت شبکه به روش ریزکردن المان

در این برنامه یک شبکه مثلثی از کاربر گرفته شده و از نظر دلانی بودن بررسی شده و هر کدام از ..

80,000تومان

تبدیل ساختار داده ای سلول محور به ضلع محور (شبکه مثلثی)

استفاده از ساختار داده ای ضلع محور بدلیل کارآمدی آن و همچنین نیاز به حافظه کمتر در ذخیره سازی اطلاعا..

30,000تومان

تولید شبکه دو بعدی بی سازمان مثلثی به روش Bowyer-Watson

در این برنامه هدف تولید شبکه بی ­سازمان دو بعدی به روش مثلث­ بندی دلانی با استفاده از روش  Bowyer-Wa..

75,000تومان

تولید شبکه دو بعدی بی سازمان مثلثی به روش Bowyer-Watson ویرایش دوم

در این برنامه هدف تولید شبکه بی سازمان دو بعدی به روش مثلث بندی دلانی با استفاده از روش  Bowyer..

رایگان

تولید شبکه دو بعدی بی سازمان مثلثی به روش Lawson

در این پروژه هدف تولید شبکه دلانی دو بعدی با استفاده از روش Lawson می­باشد. این روش یکی از روش های پ..

75,000تومان

تولید شبکه دو بعدی بی سازمان مثلثی به روش Watson

در این پروژه هدف تولید شبکه بی سازمان دو بعدی به روش مثلث بندی دلانی با استفاده از روش Watson می باش..

رایگان

خواندن و استخراج اطلاعات شبکه موجود در فایل STL

در بسیاری موارد استفاده از نرم افزارهای تجاری برای تولید شبکه جهت استفاده در کدهای CFD لازم   می باش..

رایگان

خواندن و استخراج اطلاعات شبکه موجود در فایل STL ویرایش دوم

در بسیاری موارد استفاده از نرم افزارهای تجاری برای تولید شبکه جهت استفاده در کدهای CFD لازم می ..

50,000تومان

ریز کردن شبکه ای مثلثی با ساختار داده ای ضلع محور

در این برنامه یک شبکه مثلثی از کاربر گرفته شده و با اضافه کردن نقطه به آن شبکه ریزتر می شود سپس اضلا..

50,000تومان

یکسان سازی جهت تمام مثلث های شبکه دوبعدی و سطحی

هنگام استفاده از شبکه محاسباتی برای حل جریان دو بعدی لازم است جهت تمام مثلث های شبکه یکسان باشد. اما..

رایگان