در اين مقاله تحليل فلاتر بال هواپيما و جرم خارجي متصل به آن با در نظر گرفتن جريان سيال مورد بررسي قرار گرفته است. بال بصورت يك تير يكسر گيردار يكنواخت در نظر گرفته شده است و نحوه اتصال جرم خارجي به بال به صورت الاستيك مي باشد. معادلات حركت بال و جرم خارجي با توجه به اصل هاميلتون بدست آمده است كه مزيت اين روش در اختيار گذاشتن شرايط مرزي مناسب مي باشد. در نهايت با بكارگيري روش مودهاي فرضي، حل عددي معادلات حركت ارائه شده است. تاثير حالت هاي مختلف اتصال صلب جرم خارجي به بال و اتصال الاستيك جرم خارجي به بال بر سرعت فلاتر بال بررسي شده است. براي صحه گذاري بر روي پژوهش انجام شده نتايج تحليل فلاتر بال تنها و بال با اتصال صلب جرم خارجي به آن با پژوهش هاي پيشين مقايسه شده است كه همخواني خوبي بين نتايج ديده مي شود. سپس جرم خارجي به صورت الاستيك به بال متصل شده و تاثير پارامترهاي مختلف همچون موقعيت نصب جرم خارجي، زاويه عقبگرد بال و همچنين اندازه جرم خارجي بر سرعت فلاتر بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد با افزايش فاصله جرم خارجي از ريشه بال سرعت فلاتر كاهش مي يابد و همچنين افزايش جرم خارجي و ثابت فنر اتصال باعث كاهش سرعت فلاتر مجموعه مي گردد. در تمامي حالتهاي فوق با افزايش زاويه عقبگرد بال سرعت فلاتر افزايش مي يابد.
 

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

اثر اتصال الاستيك جرم خارجي بر فلاتر بال هواپيما

  • تولید کننده: مارکت کد
  • شناسنامه: اثر اتصال الاستيك جرم خارجي بر فلاتر بال هواپيما
  • موجودی: در انبار
  • تاریخ چاپ: 2016-11-12
  • لینک دانلود
  • نویسنده: حميد پورشمسي
  • ژورنال: چهارمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات ايران
  • رایگان