در اين مقاله ضريب شكل پذيري، ضريب اضافه مقاومت و ضريب رفتار سازه هاي مهاربندي شده واگرا مورد بررسي قرار گرفته است. به خاطر رفتار غيرالاستيك تير پيوند، سازه هاي مهاربندي شده واگرا شكل پذيري بيشتری نسبت به سازه های مهاربندی شده همگرا دارند. رفتار بادبندهاي واگرا به طول تير پيوند آنها بستگي دارد. اصولاً مهاربند واگرا با طول تير پيوند كوتاه، رفتار برشي و با طول تير پيوند بلند، رفتار خمشي دارند. به منظور بررسي ضرايب ياد شده براي سازههاي مهاربندي شده واگرا چندين قاب با طولهاي مختلف براي تير پيوند و با تعداد طبقات 10 ،5 ،2و 15تحت تحليل پوشآور قرارگرفتهاند. براي بارگذاري و تحليل لرزهاي سازه ها از آيين نامه ASCE ٧-١٠و براي طراحي از آييننامه AISC ٣٦٠-١٠استفاده شده است. پس از طراحي سازه ها، تحليل غيرخطي استاتيكي انجام شده و نمودار برش پايه در برابر تغييرمكان طبقه بام (نقطه كنترل) رسم شده است. نتايج نشان می دهد كه با افزايش طول تير پيوند و همچنين با افزايش تعداد طبقات، مقادير ضريب شكل پذيری، ضريب كاهش ناشی از شكل پذيری و در نهايت ضريب رفتار كاهش مي يابد. بنابراين در نظر گرفتن يك ضريب رفتار واحد براي قاب های مهاربندی شده واگرا در آيين نامه ها مناسب نبوده و مي بايست اثرات ارتفاع و طول تير پيوند در ارائه ضريب رفتار دخالت داده شوند
 

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

ارزيابی تأثیر طول تیر پيوند و ارتفاع سازه های مهاربندی شده واگرا روی ضریب رفتار

  • تولید کننده: مارکت کد
  • شناسنامه: ارزيابی تأثیر طول تیر پيوند و ارتفاع سازه های مهاربندی شده واگرا
  • موجودی: در انبار
  • تاریخ چاپ: 2016-10-25
  • لینک دانلود
  • نویسنده: رسول ساعی
  • ژورنال: اولین کنفرانس بین الملیو پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
  • رایگان