مدل سازی و شبیه سازی تجزیه حرارتی هیدرات اطراف لوله های استخراج گاز اعماق اقیانوس ها به روش اورتوگونال کولوکیشن و اعتبار سنجی نتایج حاصل با نرم افزار کامسول

تجزيه کنترل نشده و خود بخودي هيدرات هاي متان کف اقيانوس ها و تبديل آن ها به آب و گاز متان مي تواند خطرها و مشکلاتي در برداشته باشد که از جمله آن ها مي توان به آسيب و صدمه به تجهيزات استخراج سوخت از مخازن زير درياها اشاره کرد. در اين پژوهش به دليل آنکه يکي از مهمترين عوامل تجزيه هيدرات ها، گرم شدن آن ها به وسيله خطوط استخراج و انتقال نفت و گاز مي باشد، لذا عبور خطوط استخراج نفت و گاز و تجزيه هيدرات هاي اطراف آنها و خطرات احتمالي مربوطه، بررسي شده است. همچنين در پژوهش هاي مشابه، تنها تغييرات دما بر حسب زمان و شعاع بررسي شده اند، اما در اين پژوهش دما تابعي از زمان و جهت هاي شعاعي و محوري در نظر گرفته شده است. پس از آشنايي با حجم کنترل و مدل سازي رياضي مسئله، معادلات بدست آمده از مدل رياضي، با روش هاي FTCS و اورتوگونال کولوکيشن و همچنين با استفاده از نرم افزار کامسول حل شده اند و پاسخ هاي آنها با يکديگر مقايسه شده است. با استفاده از نتايج بدست آمده، حجم هيدرات تجزيه شده، حجم گاز آزاد شده و فشاري که گاز آزاد شده بر لايه رسوبات وارد مي کند، بدست آمده اند. با مقايسه کمترين فشاري که مي تواند موجب شکست رسوبات شود با فشاري که گاز آزاد شده بر لايه رسوبات وارد مي کند، نتيجه گرفته شد که با فرضيات و داده هاي تجربي استفاده شده، احتمال لغزش لايه موجود بسيار کم مي باشد. البته بايد به اين نکته نيز توجه شود که در صورت عبور چندين خط لوله در يک منطقه، هيدرات هاي بيشتري تجزيه شده و احتمال رانش لايه ها، نشست و خطرات ديگر افزايش مي يابد.

در اين پژوهش همچنين تاثير پارامترهاي سرعت گاز عبوري در لوله، تخلخل لايه رسوبات و ثابت هدايت حرارتي گاز درون لوله در مقدار و شکل تجزيه هيدرات نيز مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس آن افزايش سرعت گاز عبوري در لوله، موجب تغيير شکل منطقه تجزيه شده هيدرات از مخروط به استوانه شده و باعث افزايش حجم هيدرات تجزيه شده مي شود. ضمنا با افزايش تخلخل، شعاع و حجم هيدرات تجزيه شده، کاهش يافته. و افزايش مقدار ضريب هدايت حرارتي گاز درون لوله، اثري همانند افزايش سرعت گاز بر روي نرخ انتقال حرارت و تجزيه هيدرات دارد.

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

مدل سازی و شبیه سازی تجزیه حرارتی هیدرات اطراف لوله های استخراج گاز اعماق اقیانوس ها به روش اورتوگونال کولوکیشن و اعتبار سنجی نتایج حاصل با نرم افزار کامسول

  • تولید کننده: مصطفی امیدی
  • شناسنامه: CN1-1032
  • موجودی: در انبار
  • زبان برنامه نویسی: COMSOL
  • سفارش دهنده: مارکت کد
  • فایل معرفی محصول: لینک
  • 193,000تومان

برچسب ها: اورتوگونال کولوکیشن, المان محدود, کامسول, حل معادلات کوپل PDE