هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

پروژه تکنیک خوشه‌بندی خود بهینه با استفاده از تابع بهینه آستانه با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه تکنیک خوشه‌بندی خود بهینه با استفاده از تابع  بهینه آستانه با استفاده از..

103,000تومان

پروژه تشخیص و شناسایی اعمال انسان با استفاده از مدل مخفی مارکوف فازی با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه تشخیص و شناسایی اعمال انسان با استفاده از مدل مخفی مارکوف فازی با استفاده از ..

235,000تومان

پروژه الگوریتم کنترل مد لغزشی تطبیقی برای ربات موازی کابلی نیمه مقید با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه الگوریتم کنترل مد لغزشی تطبیقی برای ربات موازی کابلی نیمه مقید با استفاده از ..

177,000تومان