هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

پروژه شناسایی نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری، با استفاده از تشخیص ناهنجاری در داده‌کاوی با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه شناسایی نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری، با استفاده از تشخیص ناهنجاری در داده کاوی..

915,600تومان قیمت بدون مالیات: 840,000تومان

پروژه بهبود سیستم‌های پیشنهاددهنده با استفاده از روش‌های محاسبه شباهت، خوشه‌بندی و دسته‌بندی با R Programming + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه بهبود سیستم‌های پیشنهاددهنده با استفاده از روش‌های محاسبه شباهت، خوشه‌بندی و ..

1,238,240تومان قیمت بدون مالیات: 1,136,000تومان

پروژه ثبت و پردازش سیگنال‌های مرتبط با مسیرهای انرژی بدن برای استخراج فرامین کنترلی پهبادها با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه ثبت و پردازش سیگنال‌های مرتبط با مسیرهای انرژی بدن برای استخراج فرامین کنترلی..

1,511,830تومان قیمت بدون مالیات: 1,387,000تومان

پروژه حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی بیضوی با برنامه‌نویسی ژنتیک کارتزین با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی بیضوی به کمک برنامه نویسی ژنتیک کا..

1,139,050تومان قیمت بدون مالیات: 1,045,000تومان

پروژه توسعه مدل چندهدفه برای چیدمان بهینه تجهیزات در مرکز فرماندهی با الگوریتم ژنتیک با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه توسعه مدل چندهدفه برای چیدمان بهینه محل تجهیزات در یک مرکز فرماندهی با استفاد..

1,616,470تومان قیمت بدون مالیات: 1,483,000تومان

پروژه شبیه‌سازی سیستم وضعیت میکروماهواره‌های مجهز به عملگرهای نوترکیب با ADAMS و MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه شبیه‌سازی یکپارچه سیستم وضعیت میکروماهواره‌های مجهز به عملگرهای نوترکیب با اس..

1,296,010تومان قیمت بدون مالیات: 1,189,000تومان

پروژه تدوین شبکه‌های عصبی برای کنترل ماهواره‌های مجهز به عملگرهای نوترکیبی با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه تدوین ساختار شبکه‌های عصبی برای کنترل وضعیت ماهواره‌های مجهز به عملگرهای نوتر..

497,040تومان قیمت بدون مالیات: 456,000تومان

پروژه بهبود صحت سیستم‌های توصیه‌گر با یادگیری ترکیبی در زمینه هوش مصنوعی با MATLAB‌ + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه بهبود صحت سیستم‌های توصیه‌گر با استفاده از یادگیری ترکیبی در زمینه هوش مصنوعی..

962,470تومان قیمت بدون مالیات: 883,000تومان

پروژه چهارچوب کاری تقویت شده بر مبنای تئوری بازی برای خوشه‌بندی چند منظوره با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه یک  چهارچوب کاری تقویت شده بر مبنای تئوری بازی برای خوشه‌بندی چند منظوره..

1,152,130تومان قیمت بدون مالیات: 1,057,000تومان

پروژه چارچوبی برای پروژه‌های جمع سپاری با تکنیک‌های داده‌کاوی در داده‌های عظیم با PHP و HTML

عنوان کامل پروژه:پروژه چارچوبی برای پروژه‌های جمع سپاری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی در داده‌ها..

1,511,830تومان قیمت بدون مالیات: 1,387,000تومان

پروژه پیاده‌سازی الگوریتمی برای تشخیص پیک‌های سیگنال سنسورها بر روی برد با ++C + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه پیاده‌سازی الگوریتمی برای تشخیص پیک‌های سیگنال سنسورها بر روی برد STM32F4DISC..

828,400تومان قیمت بدون مالیات: 760,000تومان

پروژه روش آنتروپی نسبی همراه با خوشه‌بندی فازی با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه روش آنتروپی نسبی همراه با خوشه‌بندی فازی با استفاده ا..

1,111,800تومان قیمت بدون مالیات: 1,020,000تومان

پروژه تکنیک خوشه‌بندی خود بهینه با استفاده از تابع بهینه آستانه با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه تکنیک خوشه‌بندی خود بهینه با استفاده از تابع  بهینه آستانه با استفاده از..

923,230تومان قیمت بدون مالیات: 847,000تومان

پروژه تشخیص و شناسایی اعمال انسان با استفاده از مدل مخفی مارکوف فازی با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه تشخیص و شناسایی اعمال انسان با استفاده از مدل مخفی مارکوف فازی با استفاده از ..

1,511,830تومان قیمت بدون مالیات: 1,387,000تومان

پروژه الگوریتم کنترل مد لغزشی تطبیقی برای ربات موازی کابلی نیمه مقید با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه الگوریتم کنترل مد لغزشی تطبیقی برای ربات موازی کابلی نیمه مقید با استفاده از ..

1,076,920تومان قیمت بدون مالیات: 988,000تومان

پروژه الگوریتم مسیریابی فاقد بن‌بست و با قابلیت تحمل‌پذیری اشکال برای شبکه روی تراشه سه بعدی با ++C

عنوان کامل پروژه:پروژه الگوریتم مسیریابی فاقد بن‌بست و با قابلیت تحمل‌پذیری اشکال برای شبکه روی تراش..

1,105,260تومان قیمت بدون مالیات: 1,014,000تومان