قدرت , رباتیک , سیستم کنترلی

قدرت , رباتیک , سیستم کنترلی

قدرت و رباتیک و سیستم های کنترلی

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

پروژه کنترل پیش‌بین مدل غیرخطی فرآیند با ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات (LSSVM) با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه کنترل پیش‌بین مدل غیرخطی یک فرآیند با استفاده از ماشین بردار پشتیبان حدا..

955,000تومان قیمت بدون مالیات: 764,000تومان

پروژه شبیه سازی کنترل آرایشی دربرگیری توزیع شده در روبات‌های پرنده بدون سرنشین (پهپاد) با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه شبیه سازی کنترل آرایشی دربرگیری توزیع شده در روبات‌های پرنده بدون سرنشین (پهپ..

893,750تومان قیمت بدون مالیات: 715,000تومان

پروژه شبیه سازی سیستم برق اضطراری توربین هوای رم به منظور استفاده در جنگنده با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه مدلسازی و شبیه سازی سیستم برق اضطراری توربین هوای رم به منظور استفاده در جنگن..

780,000تومان قیمت بدون مالیات: 624,000تومان

پروژه طراحی کنترل‌کننده مقاوم مد لغزشی مرتبه کسری برای شناورهای مغناطیسی با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه طراحی کنترل‌کننده مقاوم مد لغزشی مرتبه کسری برای شناورهای مغناطیسی با استفاده..

980,000تومان قیمت بدون مالیات: 784,000تومان

پروژه کنترل موقعیت سه درجه آزادی جسم شناور با ساختار رباتیکی واسط با MATLAB و MAPLE + فیلم

عنوان پروژه:پروژه کنترل موقعیت سه درجه آزادی جسم شناور بدون تماس فیزیکی با استفاده از ساختار رباتیکی..

1,266,250تومان قیمت بدون مالیات: 1,013,000تومان

پروژه شبیه‌سازی الگوریتمها و روشهای شناسایی سیستم بر روی پرنده خاص با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه بررسی و شبیه‌سازی الگوریتمها و روشهای شناسایی سیستم بر روی پرنده خاص با استفا..

1,388,750تومان قیمت بدون مالیات: 1,111,000تومان

پروژه کنترل ردیابی مسیر سه بعدی و کنترل گروهی هواپیماهای بدون سرنشین عمود پرواز با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه کنترل ردیابی مسیر سه بعدی و کنترل گروهی هواپیماهای بدون سرنشین عمود پرواز با ..

1,502,500تومان قیمت بدون مالیات: 1,202,000تومان

پروژه مدلسازی باندگراف و طراحی کنترل‌کننده سیستم توربین بادی با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه مدلسازی باندگراف و طراحی کنترل‌کننده سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن اثرات ..

1,381,250تومان قیمت بدون مالیات: 1,105,000تومان

پروژه همزمان‌سازی پس‌فاز و تعمیم‌یافته بین دو شبکه پیچیده با استفاده از کنترل ضربه‌ای با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه همزمان‌سازی پس‌فاز و تعمیم‌یافته بین دو شبکه پیچیده با استفاده از کنترل ضربه‌..

873,750تومان قیمت بدون مالیات: 699,000تومان

پروژه تحلیل دینامیکی و کنترل راه رفتن ربات‌های دوپا با ساختار نامتقارن با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه تحلیل دینامیکی و کنترل راه رفتن ربات‌های دوپا با ساختار نامتقارن با استفاده ا..

1,113,750تومان قیمت بدون مالیات: 891,000تومان

پروژه ارائه ساختار جداسازی خطا در اینورترهای چند سطحه آبشاری در مبدل‌های الکترونیک قدرت با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه ارائه ساختار تشخیص و جداسازی خطا در اینورترهای چند سطحه آبشاری به همراه ارائه..

930,000تومان قیمت بدون مالیات: 744,000تومان

پروژه راهنمایی دستی رباتهای صنعتی 6 درجه آزادی به روش کنترل امپدانس فازی با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه راهنمایی دستی رباتهای صنعتی 6 درجه آزادی به روش کنترل امپدانس فازی مبتنی بر ک..

1,423,750تومان قیمت بدون مالیات: 1,139,000تومان

پروژه بهبود کالیبراسیون سنسور شتاب میکروالکترومکانیکی با شبکه عصبی با MATLAB و C

عنوان کامل پروژه:پروژه بهبود کالیبراسیون سنسور شتاب میکروالکترومکانیکی با روش‌های شبکه عصبی و بهینه‌..

846,250تومان قیمت بدون مالیات: 677,000تومان

پروژه مسیر بهینه حرکت لینک‌های ربات دوپا در حالت دویدن با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه طرح‌ریزی مسیر بهینه حرکت لینک‌های ربات دوپا در حالت دویدن و بهبود عملکرد آن ب..

801,250تومان قیمت بدون مالیات: 641,000تومان

پروژه طراحی و توسعه سیستم کنترل آتش در حضور عدم قطعیت با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه طراحی و توسعه سیستم کنترل آتش در حضور عدم قطعیت با استفاده از نرم افزار MATLA..

1,175,000تومان قیمت بدون مالیات: 940,000تومان

پروژه استفاده از الگوریتم MHMP برای کنترل حرکت تحت شرایط محیطی ترکیبی با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه استفاده از الگوریتم MHMP برای کنترل حرکت تحت شرایط محیطی ترکیبی با استفاده از..

975,000تومان قیمت بدون مالیات: 780,000تومان

پروژه طراحی سیستم مدیریت باتری جهت تخمین سطح شارژ با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه طراحی سیستم مدیریت باتری جهت تخمین سطح شارژ با استفاده از نرم افزار MATLAB و ..

1,177,500تومان قیمت بدون مالیات: 942,000تومان

پروژه طراحی کنترل‌کننده مود لغزشی بهینه با الگوریتم پرندگان برای بازوی رباتیک با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه طراحی کنترل‌کننده مود لغزشی بهینه با الگوریتم پرندگان برای یک بازوی رباتیک در..

1,288,750تومان قیمت بدون مالیات: 1,031,000تومان

پروژه طراحی سیستم شناسایی خطا در ژنراتور توربین بادی با سرعت متغیّر با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه طراحی و توسعه سیستم شناسایی خطا در ژنراتور توربین بادی با سرعت متغیّر با است..

843,750تومان قیمت بدون مالیات: 675,000تومان

پروژه کنترل‌کننده فازی برای سیستم هدایت اتوماتیک مدلسازی شده با باند گراف با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه کنترل‌کننده فازی برای سیستم هدایت اتوماتیک مدلسازی شده با باند گراف با استفاد..

1,566,250تومان قیمت بدون مالیات: 1,253,000تومان

پروژه کنترل پی‌آی‌پی غیرخطی مدل ربات انسان‌نمای دوپا با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه کنترل پی‌آی‌پی غیرخطی مدل ربات انسان‌نمای دوپا در صفحه دو بعدی با استفاده از ..

1,161,250تومان قیمت بدون مالیات: 929,000تومان

پروژه کنترل پیشبین توزیع شده و کاربرد آن در شبکه‌های آبیاری خودکار با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه کنترل پیشبین توزیع شده و کاربرد آن در شبکه‌های آبیاری خودکار با استفاده از نر..

798,750تومان قیمت بدون مالیات: 639,000تومان

پروژه کنترل مقاوم قطار مغناطیسی شناور بر اساس مدل غیرخطی با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه کنترل مقاوم قطار مغناطیسی شناور بر اساس مدل غیرخطی با استفاده از نرم افزار MA..

711,250تومان قیمت بدون مالیات: 569,000تومان

پروژه کنترل توربین گاز براساس دیتاهای عملکردی در حضور اغتشاش با فیلتر کالمن فازی با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه شناسایی و کنترل توربین گاز صنعتی براساس دیتاهای عملکردی در حضور اغتشاش و نویز..

988,750تومان قیمت بدون مالیات: 791,000تومان

پروژه کنترل امپدانس چندگانه ربات ترکیبی موازی-سری برای جابه‌جایی جسم با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه کنترل امپدانس چندگانه ربات ترکیبی موازی-سری برای جابه‌جایی جسم (فاز اول) و مد..

1,148,750تومان قیمت بدون مالیات: 919,000تومان

پروژه مدل‌سازی سنسور ژیروسکوپ تیون‌شونده مکانیکی و طراحی حوزه فرکانس جبران‌ساز با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه مدل‌سازی دقیق سنسور ژیروسکوپ تیون‌شونده مکانیکی و طراحی حوزه فرکانس جبران‌ساز..

891,250تومان قیمت بدون مالیات: 713,000تومان