قدرت , رباتیک , سیستم کنترلی

قدرت , رباتیک , سیستم کنترلی

قدرت و رباتیک و سیستم های کنترلی

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

پروژه کنترل پیش‌بین مدل غیرخطی فرآیند با ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات (LSSVM) با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه کنترل پیش‌بین مدل غیرخطی یک فرآیند با استفاده از ماشین بردار پشتیبان حدا..

468,700تومان قیمت بدون مالیات: 430,000تومان

پروژه شبیه سازی کنترل آرایشی دربرگیری توزیع شده در روبات‌های پرنده بدون سرنشین (پهپاد) با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه شبیه سازی کنترل آرایشی دربرگیری توزیع شده در روبات‌های پرنده بدون سرنشین (پهپ..

ناموجود قیمت بدون مالیات: 678,000تومان

پروژه شبیه سازی سیستم برق اضطراری توربین هوای رم به منظور استفاده در جنگنده با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه مدلسازی و شبیه سازی سیستم برق اضطراری توربین هوای رم به منظور استفاده در جنگن..

870,910تومان قیمت بدون مالیات: 799,000تومان

پروژه طراحی کنترل‌کننده مقاوم مد لغزشی مرتبه کسری برای شناورهای مغناطیسی با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه طراحی کنترل‌کننده مقاوم مد لغزشی مرتبه کسری برای شناورهای مغناطیسی با استفاده..

1,092,180تومان قیمت بدون مالیات: 1,002,000تومان

پروژه کنترل موقعیت سه درجه آزادی جسم شناور با ساختار رباتیکی واسط با MATLAB و MAPLE + فیلم

عنوان پروژه:پروژه کنترل موقعیت سه درجه آزادی جسم شناور بدون تماس فیزیکی با استفاده از ساختار رباتیکی..

1,412,640تومان قیمت بدون مالیات: 1,296,000تومان

پروژه شبیه‌سازی الگوریتمها و روشهای شناسایی سیستم بر روی پرنده خاص با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه بررسی و شبیه‌سازی الگوریتمها و روشهای شناسایی سیستم بر روی پرنده خاص با استفا..

1,551,070تومان قیمت بدون مالیات: 1,423,000تومان

پروژه کنترل ردیابی مسیر سه بعدی و کنترل گروهی هواپیماهای بدون سرنشین عمود پرواز با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه کنترل ردیابی مسیر سه بعدی و کنترل گروهی هواپیماهای بدون سرنشین عمود پرواز با ..

1,676,420تومان قیمت بدون مالیات: 1,538,000تومان

پروژه مدلسازی باندگراف و طراحی کنترل‌کننده سیستم توربین بادی با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه مدلسازی باندگراف و طراحی کنترل‌کننده سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن اثرات ..

1,541,260تومان قیمت بدون مالیات: 1,414,000تومان

پروژه همزمان‌سازی پس‌فاز و تعمیم‌یافته بین دو شبکه پیچیده با استفاده از کنترل ضربه‌ای با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه همزمان‌سازی پس‌فاز و تعمیم‌یافته بین دو شبکه پیچیده با استفاده از کنترل ضربه‌..

975,550تومان قیمت بدون مالیات: 895,000تومان

پروژه تحلیل دینامیکی و کنترل راه رفتن ربات‌های دوپا با ساختار نامتقارن با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه تحلیل دینامیکی و کنترل راه رفتن ربات‌های دوپا با ساختار نامتقارن با استفاده ا..

1,244,780تومان قیمت بدون مالیات: 1,142,000تومان

پروژه ارائه ساختار جداسازی خطا در اینورترهای چند سطحه آبشاری در مبدل‌های الکترونیک قدرت با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه ارائه ساختار تشخیص و جداسازی خطا در اینورترهای چند سطحه آبشاری به همراه ارائه..

1,038,770تومان قیمت بدون مالیات: 953,000تومان

پروژه راهنمایی دستی رباتهای صنعتی 6 درجه آزادی به روش کنترل امپدانس فازی با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه راهنمایی دستی رباتهای صنعتی 6 درجه آزادی به روش کنترل امپدانس فازی مبتنی بر ک..

1,591,400تومان قیمت بدون مالیات: 1,460,000تومان

پروژه بهبود کالیبراسیون سنسور شتاب میکروالکترومکانیکی با شبکه عصبی با MATLAB و C

عنوان کامل پروژه:پروژه بهبود کالیبراسیون سنسور شتاب میکروالکترومکانیکی با روش‌های شبکه عصبی و بهینه‌..

946,120تومان قیمت بدون مالیات: 868,000تومان

پروژه مسیر بهینه حرکت لینک‌های ربات دوپا در حالت دویدن با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه طرح‌ریزی مسیر بهینه حرکت لینک‌های ربات دوپا در حالت دویدن و بهبود عملکرد آن ب..

1,421,360تومان قیمت بدون مالیات: 1,304,000تومان

پروژه طراحی و توسعه سیستم کنترل آتش در حضور عدم قطعیت با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه طراحی و توسعه سیستم کنترل آتش در حضور عدم قطعیت با استفاده از نرم افزار MATLA..

1,312,360تومان قیمت بدون مالیات: 1,204,000تومان

پروژه استفاده از الگوریتم MHMP برای کنترل حرکت تحت شرایط محیطی ترکیبی با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه استفاده از الگوریتم MHMP برای کنترل حرکت تحت شرایط محیطی ترکیبی با استفاده از..

1,091,090تومان قیمت بدون مالیات: 1,001,000تومان

پروژه طراحی سیستم مدیریت باتری جهت تخمین سطح شارژ با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه طراحی سیستم مدیریت باتری جهت تخمین سطح شارژ با استفاده از نرم افزار MATLAB و ..

1,313,450تومان قیمت بدون مالیات: 1,205,000تومان

پروژه طراحی کنترل‌کننده مود لغزشی بهینه با الگوریتم پرندگان برای بازوی رباتیک با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه طراحی کنترل‌کننده مود لغزشی بهینه با الگوریتم پرندگان برای یک بازوی رباتیک در..

1,437,710تومان قیمت بدون مالیات: 1,319,000تومان

پروژه طراحی سیستم شناسایی خطا در ژنراتور توربین بادی با سرعت متغیّر با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه طراحی و توسعه سیستم شناسایی خطا در ژنراتور توربین بادی با سرعت متغیّر با است..

1,070,380تومان قیمت بدون مالیات: 982,000تومان

پروژه کنترل‌کننده فازی برای سیستم هدایت اتوماتیک مدلسازی شده با باند گراف با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه کنترل‌کننده فازی برای سیستم هدایت اتوماتیک مدلسازی شده با باند گراف با استفاد..

1,750,540تومان قیمت بدون مالیات: 1,606,000تومان

پروژه کنترل پی‌آی‌پی غیرخطی مدل ربات انسان‌نمای دوپا با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه کنترل پی‌آی‌پی غیرخطی مدل ربات انسان‌نمای دوپا در صفحه دو بعدی با استفاده از ..

1,296,010تومان قیمت بدون مالیات: 1,189,000تومان

پروژه کنترل پیشبین توزیع شده و کاربرد آن در شبکه‌های آبیاری خودکار با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه کنترل پیشبین توزیع شده و کاربرد آن در شبکه‌های آبیاری خودکار با استفاده از نر..

1,070,380تومان قیمت بدون مالیات: 982,000تومان

پروژه کنترل مقاوم قطار مغناطیسی شناور بر اساس مدل غیرخطی با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه کنترل مقاوم قطار مغناطیسی شناور بر اساس مدل غیرخطی با استفاده از نرم افزار MA..

793,520تومان قیمت بدون مالیات: 728,000تومان

پروژه کنترل توربین گاز براساس دیتاهای عملکردی در حضور اغتشاش با فیلتر کالمن فازی با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه شناسایی و کنترل توربین گاز صنعتی براساس دیتاهای عملکردی در حضور اغتشاش و نویز..

1,105,260تومان قیمت بدون مالیات: 1,014,000تومان

پروژه کنترل امپدانس چندگانه ربات ترکیبی موازی-سری برای جابه‌جایی جسم با MATLAB + فیلم

عنوان کامل پروژه:پروژه کنترل امپدانس چندگانه ربات ترکیبی موازی-سری برای جابه‌جایی جسم (فاز اول) و مد..

1,281,840تومان قیمت بدون مالیات: 1,176,000تومان

پروژه مدل‌سازی سنسور ژیروسکوپ تیون‌شونده مکانیکی و طراحی حوزه فرکانس جبران‌ساز با MATLAB

عنوان کامل پروژه:پروژه مدل‌سازی دقیق سنسور ژیروسکوپ تیون‌شونده مکانیکی و طراحی حوزه فرکانس جبران‌ساز..

995,170تومان قیمت بدون مالیات: 913,000تومان