در تحقيق حاضر، به بررسي اثرات اختلاف نسبت دمش (نسبت سرعت) بين جت هاي مهاركننده ي كوچك و جت اصلي در طرح جت هاي سه گانه بر اثربخشي خنك كاري لايه اي و تحليل هيدروديناميك جريان پرداخته شده است. اين اختلاف نسبت دمش به گونهاي تنظيم شده كه دبي كل سيال خنك با حالت جتهاي سه گانه ساده يكسان باشد. جت هاي سه گانه به صورت عمودي وارد جريان عرضي شده و نسبت دماي جت هاي خنك كننده به جريان عرضي داغ و عدد رينولدز كل جت ها به ترتيب برابر 0/5و 4700 است. روش عددي به كار رفته بر مبناي حجم محدود استوار بوده و از الگوريتم سيمپل روي يك شبکه ی چند بلوكه و جا به جا شده، با سازمان، و غيريكنواخت استفاده شده است. شبيه سازي عددي براي سه نسبت سرعت جت هاي مهاركننده به جت اصلي صورت گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه وقتي نسبت سرعت مذكور بيشتر از يك باشد، اثربخشي خنك كاري افزايش مي يابد ولي در حالتي كه اين نسبت سرعت كمتر از يك است، شاهد كاهش اثربخشي خنك كاري هستيم. به دليل پيچيدگي زياد جريان (ناشي از اندركنش سه جت با جريان عرضي) و وابستگي زمانی ساختارهای گردابه هاي تشكيل شده، از رهيافت شبيه سازي گردابه های بزرگ براي تحليل دقيقتر جريان استفاده شده است.


 

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

بررسی اختلاف نسبت سرعت بین جتهای مهاركننده و جت اصلی در طرح جتهای تركیبی سه گانه برای بهبود اثربخشی خنك كاری لايه ای با استفاده از رهیافت ال.ای.اس

  • تولید کننده: مارکت کد
  • شناسنامه: بررسی اختلاف نسبت سرعت بین جتهای مهاركننده و جت اصلی در طرح جتها
  • موجودی: رایگان
  • لینک دانلود
  • نویسنده: محمدرضا سلیمی
  • تاریخ چاپ: 2016-10-23
  • ژورنال: فصلنامه دانش و فناوری هوا فضا
  • رایگان