بررسی رفتار ستون های فولادی با مقاطع عرضی و شرایط مرزی مختلف تحت بار انفجار با زوایای متفاوت با استفاده از نرم افزار LS-DYNA

حملات تروریستی در مجاورت ساختمان ها، منجر به فروپاشی جزئی یا کلی آنها و از بین رفتن سرمایه های یک کشور می شود. در ساختمان ستون عضو اصلی باربر و‌ آسیب پذیرترین المان سازه ای در برابر حملات تروریستی می باشد. میزان خرابی و ظرفیت باربری باقیمانده ستون پس از انفجار ، در شروع خرابی پیشرونده در ساختمان ها حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق، رفتار ستون‌های فولادی با مقاطع عرضی مختلف در معرض بار انفجار با توجه به کنترل جابجایی وسط ستون، ظرفیت باقیمانده پس از انفجار و شاخص خسارت بررسی شده است. برای این منظور، یک مدل آزمایشگاهی از ستون فولادی با مقطع بال پهن تحت بار انفجار، با نرم‌افزار اجزاء محدود LS-DYNA شبیه سازی و صحت‌سنجی گردیده است. سپس مدلهای عددی از ستون‌ با مقطع عرضی بال پهن، صلیبی و قوطی ، تحت شرایط مرزی دو انتها گیردار و دو انتها مفصل در معرض دو زاویه گسترش موج انفجار صفر و 45 درجه، شبیه‌سازی و بررسی شده است. همچنین، در این پژوهش  بر مبنای نرم افزار LS-DYNA  مراحل کامل شبیه سازی، تحلیل و استخراج نتایج در نرم افزار LS-DYNA  بطور مفصل توضیح داده شده است. نتایج نشان مي‌دهد در زاویه انفجار صفر درجه ستون با مقطع عرضی بال پهن (با دو محور قوی غیریکسان) جابجایی کمتر و ظرفیت باقی مانده پس از انفجار بیشتر را نسبت به ستون ها با مقاطع عرضی صلیبی و قوطی دارد، که می توان از آن در ستون های میانی بیرونی ساختمان برای جلوگیری از خرابی پیشرونده استفاده کرد. همچنین در زاویه انفجار 45 درجه، ستون با مقطع صلیبی (با دو محور قوی یکسان) دارای بیشترین ظرفیت باقی مانده پس انفجار را نسبت به سایر مقاطع داشته است که برای برای جلوگیری از خرابی پیشرونده در گوشه های ساختمان می توان از این مقطع عرضی استفاده کرد. 

زبان برنامه نویسی
زبان برنامه نویسی اولLS-DYNA

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

بررسی رفتار ستون های فولادی با مقاطع عرضی و شرایط مرزی مختلف تحت بار انفجار با زوایای متفاوت با استفاده از نرم افزار LS-DYNA

  • تولید کننده: عادل نعمتی
  • شناسنامه: MC1-1225
  • موجودی: در انبار
  • تاریخ: 2017-07-06
  • تاریخ چاپ: 29-30 July 2015
  • سریال برنامه: MC1-1225
  • لینک دانلود
  • نویسنده: عادل نعمتی
  • ژورنال: International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure
  • رایگان

برچسب ها: بار انفجار, ستون فولادی, جابجایی وسط ستون, ظرفیت باقیمانده ستون پس از انفجار, LS-DYNA