در اين مقاله با استفاده از روش متوسط گیری، ارتعاشات سامانه ی جرم و فنرهای سختی مرحله ای يا اسپرت بررسی شده است. بدين منظور از يک روشی تحلیلی برای مدلسازی و حل معادلات ارتعاشی غیرخطی استفاده شده است. در اين پژوهش فنر مورد استفاده از نوع فنر اسپرت پنج مرحله ای و جرم آن از نوع نقطه ای در نظر گرفته شده است. در اين راستا ابتدا روابط حاکم بر فنرهای اسپرت استخراج شده است. سپس با استفاده از روش متوسط گیری فرکانس طبیعی سامانه تعیین شده است. همچنین ارتعاشات اجباری آن توسط روش مقیاس چندگانه، بررسی شده و درنهايت نسبت انتقال و منحنی ستون فقرات سامانه تعیین شده است. برای صحت سنجی نتايج، پاسخ ارتعاشات اجباری از روش فضای فاز نیز تعیین شده است. مقايسه بین روش مقیاس چندگانه و روش فضای فاز بیان گر دقت بالای حل غیرخطی است. همچنین نتايج نشان می دهد که فرکانس طبیعی سامانه شامل فنر اسپرت تابعی از میزان فشردگی فنر است. در اين پژوهش با انتخاب مدل يک چهارم خودرو پارامتر راحتی سفر در دو حالت فنر معمولی و فنر اسپرت با هم مقايسه شده است. همچنین نشان داده شده است که استفاده از فنر اسپرت باعث بهبود کیفیت سواری خودرو می شود. در پايان برای راستی آزمايی بحث گفته شده، پاسخ های حاصل از مدلسازی هندسی و مدلسازی رياضی با هم مقايسه شده است که جواب هاي شان کاملا بر هم منطبق هستند
 

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

تحلیل غیرخطی رفتار ارتعاشی فنر اسپرت در سامانه تعلیق خودرو

  • تولید کننده: مارکت کد
  • شناسنامه: تحلیل غیرخطی رفتار ارتعاشی فنر اسپرت در سامانه تعلیق خودرو
  • موجودی: در انبار
  • تاریخ چاپ: 2016-10-30
  • لینک دانلود
  • نویسنده: سید محمد مرتضوی
  • رایگان

برچسب ها: MC111302