در این مقاله فلاتر بال هواپیما و جرم خارجی متصل به آن با در نظر گرفتن خاصیت الاستیک در محل اتصال مورد بررسی قرار گرفته است. بال به صورت تیر یکسر گیردار یکنواخت با زاویه عقب گرد در نظر گرفته شده است و جرم خارجی با یک فنر و میراگر به آن متصل شده است. معادلات آیروالاستیک بال و جرم خارجی با استفاده از اصل هامیلتون به دست آمده است که به صورت معادلات دیفرانسیل پارهاي می باشند. براي شبیه سازي جریان سیال از مدل اصلاح شده پیترز استفاده شده است. در نهایت با به کارگیري روش مودهاي فرضی، معادلات پارهاي به معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل شده است. تاثیر حالتهاي مختلف عدم اتصال جرم خارجی به بال، اتصال صلب جرم خارجی به بال و اتصال الاستیک جرم خارجی به بال بر سرعت فلاتر بررسی شده است. براي صحه گذاري بر پژوهش انجام شده نتایج تحلیل فلاتر بال با پژوهش هاي پیشین مقایسه شده است که هم خوانی خوبی بین نتایج دیده می شود. سپس جرم خارجی به صورت الاستیک به بال متصل شده و تاثیر پارامترهاي مختلف همچون موقعیت نصب جرم خارجی، زاویه عقبگرد بال و همچنین اندازه جرم خارجی بر سرعت فلاتر بررسی شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش فاصله جرم خارجی از ریشه بال در جهت طولی و همچنین انتقال جرم خارجی به سمت لبه حمله بال در جهت عرضی، سرعت فلاتر کاهش می یابد و همچنین افزایش جرم خارجی و ثابت فنر اتصال باعث کاهش سرعت فلاتر مجموعه می شود. در تمامی حالت ها با افزایش زاویه عقبگرد بال سرعت فلاتر افزایش می یابد
 

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

تحلیل فلاتر بال هواپیما و جرم خارجی متصل به آن بهصورت الاستیک

  • تولید کننده: مارکت کد
  • شناسنامه: تحلیل فلاتر بال هواپیما و جرم خارجی متصل به آن بهصورت الاستیک
  • موجودی: در انبار
  • تاریخ چاپ: 2016-11-12
  • لینک دانلود
  • نویسنده: حمید پورشمسی
  • ژورنال: مهندسی مکانیک مدرس
  • رایگان