در اين مقاله به بررسي شبيه سازي انفجار و پخش پسماندهاي فضايي ناشي از آن در فضا پرداخته شده است. اين شبيه سازي چگونگي پخششدن و قرارگيري ذرات و محل قرارگيري آنها در مدارهاي اطراف زمين در طي زمانهاي مختلف را مورد بررسي قرار مي دهد. اين شبيه سازي با استفاده از قوانين مدارهاي كپلري و در نظر گرفتن اغتشاشات مداري انجام گرفته است. در اين شبيه سازي ميزان گستردگي پخش ذرات نيز در طي گذشت زمان نمايش داده مي شود. اين روش توسط كد ارائه شده شبيه سازي شده و نتايج بر اساس شرايط مختلف عملياتي براي ذرات پخش شده ناشي از انفجار در مدارهاي مختلف استراتژيك مورد بررسي قرار مي گيرد، و در نهايت چگالي گستردگي پسماندها در آن مدار بررسي شده است. در اين مقاله به منظور اهميت مدار GEOو قرار داشتن ماهواره هاي مخابراتي و پر اهميت در آن، به بررسي پخش ذرات ناشي از يك انفجار شبيه سازي شده در اين مدار مي پردازيم
 

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

شبیه سازی دینامیكی پخش ذرات جداشده از ماهواره در مدار فضایی

  • تولید کننده: مارکت کد
  • شناسنامه: شبیه سازی دینامیكی پخش ذرات جداشده از ماهواره در مدار فضایی
  • موجودی: در انبار
  • تاریخ چاپ: 2016-10-25
  • لینک دانلود
  • نویسنده: ايمان شفیعی نژاد
  • ژورنال: فصلنامه علمی- پژوهشی علوم و فناوری فضایی
  • رایگان