مطالب

مطالب

آشنایی با گرایش رمز در کارشناسی ارشد مخابرات

آشنایی با گرایش رمز در کارشناسی ارشد مخابرات

admin 1397/07/21 0
  ایجاد امنیت و جلوگیری از نفوذهای غیرمجاز با توجه به گسترش کاربردهای مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات که در بستر شبکه‌های کامپیوتر و اینترنت انجام می‌گیرند...
ادامه مطلب