دینامیک پرواز

دینامیک پرواز

دینامیک پرواز

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

بررسی ارتعاشات غیرخطی بال با نسبت منظری بالا

تحليل ارتعاشات غيرخطی با استفاده از مودهای نرمال غيرخطی در یك سيستم چند درجه آزادی می‌تواند یك راه ح..

رایگان