پروژه پايداري ديناميکي ارتعاشات تير متصل به چاه غيرخطي انرژي تحت تحريک بار هارمونيک خارجي با استفاده از نرم افزار های MAPLE و MATLAB به همراه فیلم آموزش نرم افزار های MAPLE و MATLAB

حذف ارتعاشات ناخواسته سازه هاي مهندسي، موضوع شمار زيادي از پژوهش هاي علمي مي‌باشد. يکي از جديدترين و کارآمدترين جاذب هاي غيرفعال ارتعاشاتي که به تازگي مورد توجه محققين قرار گرفته است، چاه غيرخطي انرژي است. اين جاذب غيرخطي که به صورت عددي، تحليلي و آزمايشگاهي بر روي سيستم هاي مختلف بررسي و تست شده است، قادر است انرژي را از سيستم اوليه تحت بارگذاري هاي متفاوت خارجي به‌صورت يک‌طرفه، غيرفعال و در گستره وسيعي از فرکانس‌هاي تحريک جذب و دفع نمايد. در اين گزارش پايداري ديناميکي يک تير متصل به چاه غيرخطي انرژي که تحت تحريک هارمونيک خارجي مي باشد مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد. به اين صورت که ابتدا معادلات کوپله ديناميکي تير اويلر برنولي و جاذب غيرخطي را در فضاي زمان و مکان به روش گالرکين از هم گسسته شده و کدهاي نوشته شده در نرم‌افزار ميپل (MAPLE )، با روش متوسط گيري مختلط شونده، دامنه حالت ماندگار سيستم همراه با مرزهاي رخداد انشعابات زين اسبي و هاپ عام استخراج مي شود. سپس در کدهايي جداگانه، اين نتايج در نرم‌افزار محاسباتي متلب ( MATLAB  ) توسط نمودارهاي مختلفي مانند پاسخ فرکانسي و پاسخ دامنه رسم مي شوند و همچنين با روش رانگ کوتاي مرتبه چهارم به صورت عددي نيز حل مي شوند و نتايج استخراج شده در دياگرام هاي متفاوتي مانند نمودار پوانکاره، دياگرام فاز و طيف فرکانس ارائه خواهند شد. همچنين در اين مستند نيز ابتدا نحوه فراخواني و کار با کدهاي هر دو نرم‌افزار MAPLE و MATLAB توضيح داده خواهند شد و سپس تمامي خطوط کدهاي هر دو نرم‌افزار MAPLE و MATLAB  به تفصيل توضيح داده خواهند شد و در ادامه نيز نتايج حاصل از تحليل در دو روش متفاوت به کار رفته در نرم‌افزارهاي ميپل (MAPLE ) و متلب  ( MATLAB  ) باهم و همچنين با نتايج موجود در مراجع معتبر ديگر مقايسه و صحه سازی مي شوند. براي آشنايي بيشتر با مباحث ديناميک غيرخطي و روش هاي به کار برده شده در اين گزارش نيز توضيحات مختصر علمي نيز آورده شده است.


آنچه در این کد خواهید آموخت


1- نحوه استخراج شرايط رخداد ناپايداري انشعاب زين اسبي

2- نحوه اکتساب مرزهاي رخداد انشعابات هاپ عام در سيستم

3- محاسبه دامنه حالت ماندگار در روش متوسط گيري مختلط شونده

4- حل معادلات سيستم با روش عددي رانگ کوتاي مرتبه چهارم 

5- استخراج نمودارهاي پاسخ فرکانسي و پوانکاره در مقاطع مختلف

6- نحوه محاسبه ناپايداري هاي مختلف در فضاهاي پارامتري گوناگون

7- نحوه محاسبه پاسخ هاي مختلف ديناميکي مانند پاسخ مدوله قوي و ضيعف


نکات و الزامات

1-   این مجموعه کد در نرم افزار MATLAB  نسخه‌ی 2012b نوشته شده است و در این نسخه و نسخه‌های بالاتر قابل اجرا می‌باشد.
2- این مجموعه کد در نرم افزار MAPLE  نسخه‌ی  17 نوشته شده است و در این نسخه و نسخه‌های بالاتر قابل اجرا می‌باشد.
3- آشنایی با مفاهيم ارتعاشات غيرخطي مانند انشعابات در سيستم هاي پيوسته
4- آشنایی اوليه برنامه نويسي با زبان هاي ميپل (MAPLE ) و متلب  ( MATLAB  )
مشخصات کلی
تعداد صفحات محصول 60-80
فیلم آموزشی دارد
زبان برنامه نویسی
زبان برنامه نویسی اول MATLAB
زبان برنامه نویسی دوم MAPLE

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

پروژه پايداري ديناميکي ارتعاشات تير متصل به چاه غيرخطي انرژي تحت تحريک بار هارمونيک خارجي با استفاده از نرم افزار های MAPLE و MATLAB به همراه فیلم آموزش نرم افزار های MAPLE و MATLAB

  • تولید کننده: شرکت نرم افزاري نجم
  • شناسنامه: MC1-1239
  • موجودی: در انبار
  • تاریخ: 2017-07-29
  • زبان برنامه نویسی: MAPLE - MATLAB
  • سریال برنامه: MC1-1239
  • سفارش دهنده: شرکت نرم افزاري نجم
  • فایل معرفی محصول: لینک
  • 69,900تومان

برچسب ها: تير اويلر برنولي, چاه غيرخطي انرژي, تحريک هارمونيک خارجي, روش متوسط گيري مختلط شونده, روش رانگ کوتاي مرتبه چهارم