پروژه شبیه‌سازی عددی جوشش هسته‌ای و فیلمی با روش شبکه‌ای بولتزمن و مدل لی با فرترن + فیلم

عنوان کامل پروژه:

پروژه شبیه‌سازی عددی جوشش هسته‌ای و فیلمی با روش شبکه‌ای بولتزمن و مدل لی با استفاده از نرم افزار فرترن و به همراه فیلم آموزشی نرم افزار فرترن

در این پژوهش رشد کردن و جدا شدن تناوبی حباب از دیواره مافوق گرم در جوشش استخری و جوشش فیلمی بر مبنای روش بولتزمن شبکه‌ای شبیه‌سازی‌ شده است. مدل بولتزمن شبکه‌ای مورداستفاده مدل لی است که در نسبت چگالی بالا پایدار بوده و همراه با حل معادله دما و اضافه کردن یک عبارت چشمه تغییر فاز به معادله اصلی لی، مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج حاصله از شبیه‌سازی را با نتایج تجربی مقایسه کرده و اثر کشش سطحی، زاویه تماس حباب و دیواره و دمای مافوق گرم دیواره بر قطر جدا شدن حباب در جوشش هسته‌ای بررسی شده است. همچنین اثر نسبت چگالی، جاذبه و دمای مافوق گرم دیواره بر زمان تناوبی آزاد شدن حباب بررسی شده است. میدان فشار، میدان دما، میدان جریان و جابه‌جایی خط تماس سه فاز در حین جوشش هسته‌ای ارائه و تحلیل شده است. همچنین در جوشش فیلمی نتایج با نتایج تجربی در دو مود تکی و چندتایی مقایسه شده و اثر تغییر دمای سطح، ضخامت فیلم بخار، میدان دما و چگونگی توزیع عدد ناسلت محلی تحلیل شده و توضیح داده‌ شده‌اند.


آنچه در این کد خواهید آموخت:


1- آشنایی با روش شبکه ای بولتزمن

2- آشنایی با مدل های چند فازی روش شبکه ای بولتزمن

3- آشنایی با شرایط مرزی مربوط به روش شبکه ای بولتزمن

4- آشنایی با تئوری های چندفازی و تئوریکان-هیلیارد

۵- آشنایی با روش لی در شبیه سازی جریان های چندفازی

6- توسعه روش لی به همراه اسکالر منفعل برای شبیه سازی فرآیندهای تغییر فازی تبخیر و تقطیر

7- آشنایی با شرایط مرزی مرتبط با زاویه تماس سطح قطره

8- آشنایی با نحوه اعمال نیروهای حجمی مانند گرانش در میدان

9- مدلسازی جوشش هسته‌ای با استفاده از روش لی و بررسی اثرات گرانش، زاویه تماس، اختلاف دما، نسبت چگالی، کشش سطحی و لزجت دو سیال بر قطر جدا شدن حباب و همچنین اثر نسبت چگالی، جاذبه و دمای مافوق گرم بر زمان تناوبی آزاد شدن حباب.

1۰- مدلسازی جوشش فیلمی در دو مود تکی و چندتایی و بررسی ضریب انتقال گرما و اثر اختلاف دما برآن، بررسی ضخامت فیلم بخار، میدان دما و ...


نکات و الزامات:

1- این برنامه در Fortran90 اجراشده اما در سایر نسخه های کامپایلرهای فرترن هم قابل اجرا است.

2- خروجی ها در همه نسخه های Tecplot قابل مشاهده است.

3- آشنایی اولیه باپدیده‌های انتقال حرارت، به خصوص جوشش

4- آشنایی با CFD و روشهای مزوسکوپیک

5- آشنایی با زبان برنامه نویسی Fortran


مشخصات کلی
تعداد صفحات 113
تعداد صفحات محصول 100-150
فیلم آموزشی دارد
معرفی متغیر های ورودی نرم افزار دارد
نمودارهای خروجی دارد
زبان برنامه نویسی
زبان برنامه نویسی اول FORTRAN
سیالات
حوزه تخصصی 1 بولتزمن

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

پروژه شبیه‌سازی عددی جوشش هسته‌ای و فیلمی با روش شبکه‌ای بولتزمن و مدل لی با فرترن + فیلم

  • تولید کننده: حمید حسن زاده افروزی
  • شناسنامه: MC2-1279
  • موجودی: در انبار
  • زبان برنامه نویسی: FORTRAN
  • سریال برنامه: MC2-1279
  • سفارش دهنده: مارکت کد
  • فایل معرفی محصول: لینک
  • 1,535,810تومان
  • قیمت بدون مالیات: 1,409,000تومان

برچسب ها: جوشش هسته‌ای, جوشش فیلمی, بولتزمن شبکه‌ای, جریان دوفازی, Fortran, فرترن, روشهای مزوسکوپیک, CFD, فیلم بخار, عدد ناسلت