نرم افزار

نرم افزار

نرم افزار

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

پروژه توسعه حلگر عددی تحلیل اندرکنش سیال سازه با FORTRAN و ++C

عنوان کامل پروژه:پروژه توسعه حلگر عددی تحلیل اندرکنش سیال سازه با استفاده از نرم افزارهای FORTRAN و ..

1,193,750تومان قیمت بدون مالیات: 955,000تومان

پروژه شبکه بندی شش وجهی برای یک پره شبکه‎ای با استفاده از نرم افزار ICEM

در این مثال آموزشی، با استفاده از نرم افزار ICEM به تولید شبکه‎بندی شش‎وجهی برای یک پره شب..

2,180,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,744,000تومان

پروژه شبکه بندی شش وجهی برای یک مبدل حرارتی دو لوله ای با استفاده از نرم افزار ICEM

در این مثال آموزشی، با استفاده از نرم افزار ICEM به شبکه‌بندی شش‌وجهی یک مبدل حرارتی دو لو..

1,813,750تومان قیمت بدون مالیات: 1,451,000تومان

پروژه شبکه بندی شش وجهی برای یک لوله شامل پره با استفاده از نرم افزار ICEM

در این مثال آموزشی، با استفاده از نرم افزار ICEM به شبکه‌بندی شش وجهی یک لوله شامل پره با ..

1,672,500تومان قیمت بدون مالیات: 1,338,000تومان

پروژه شبکه بندی شش وجهی برای یک لوله اختلاط دوبعدی با استفاده از نرم افزار ICEM

در این مثال آموزشی با استفاده از نرم افزار ICEM به تولید شبکه شش وجهی برای یک لوله اختلاط ..

2,073,750تومان قیمت بدون مالیات: 1,659,000تومان

پروژه شبکه بندی شش وجهی برای یک زانویی با استفاده از نرم افزار ICEM

در این مثال آموزشی، با استفاده از نرم افزار ICEM به شبکه‌بندی شش وجهی یک زانویی که از داخل..

1,516,250تومان قیمت بدون مالیات: 1,213,000تومان

پروژه شبکه بندی شش وجهی برای یک دو شاخگی دوگانه با استفاده از نرم افزار ICEM

در این مثال آموزشی، با استفاده از نرم افزار ICEM به شبکه‌بندی شش‌وجهی یک دو شاخگی دوگانه ب..

1,871,250تومان قیمت بدون مالیات: 1,497,000تومان

پروژه شبکه بندی شش وجهی برای یک ایرفویل دو بعدی به روش ogrid با استفاده از نرم افزار ICEM

متناسب با هندسه ایرفویل روش‌های مختلفی برای شبکه‌بندی شش‌وجهی ایرفویل وجود دارد. در این مثال آموزشی ..

1,516,250تومان قیمت بدون مالیات: 1,213,000تومان

پروژه شبکه بندی شش وجهی برای یک ایرفویل به روش Cgrid با استفاده از نرم افزار ICEM

در این مثال آموزشی، با استفاده از نرم افزار ICEM به شبکه‌بندی شش وجهی ایرفویل naca 4412 به..

1,871,250تومان قیمت بدون مالیات: 1,497,000تومان

پروژه شبکه بندی شش وجهی برای يك هندسه اتومبيل دو بعدي با استفاده از نرم افزار ICEM

در اين مثال به شبكه‌بندي جريان خارجي گذرنده از روي يك اتومبيل دو بعدي قرار گرفته درون تونل باد، ..

2,073,750تومان قیمت بدون مالیات: 1,659,000تومان

پروژه شبکه بندی شش وجهی برای يك لوله اختلاط سه بعدی با استفاده از نرم افزار ICEM

در این مثال آموزشی، با استفاده از نرم افزار ICEM به شبکه‌بندی شش وجهی یک لوله اختلاط سه بع..

1,533,750تومان قیمت بدون مالیات: 1,227,000تومان

پروژه شبکه بندی شش وجهی برای برای يك هندسه نیم کره‌ای با استفاده از نرم افزار ICEM

در این مثال آموزشی ناحیه بین نیم کره و مکعب با به کارگیری استراتژی بلوک‌بندی Ogrid به صورت شش‌وجهی،&..

1,297,500تومان قیمت بدون مالیات: 1,038,000تومان

پروژه جزوه آموزشی نرم افزار تولید شبکه محاسباتی Pointwise

Pointwise ازجمله نرم‌افزارهایCAD  بوده وظیفه آن طراحی هندسه و شبکه‌بندی آن،..

1,410,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,128,000تومان

پروژه تهیه شبکه با سازمان متحرک سیلندر -پیستون با استفاده از نرم افزار ICEM

تهیه شبکه محاسباتی برای تحلیل‌های دینامیک سیالاتی از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از نرم‌افزارهای ت..

1,561,250تومان قیمت بدون مالیات: 1,249,000تومان

تحلیل تیر یک سر گیردار

تحلیل یک تیر یک سر گیردار که به روش المان محدود F.E انجام شده است. که توسط نسخه 16.1 انسیس انجام شده..

1,596,250تومان قیمت بدون مالیات: 1,277,000تومان