کدنویسی

کدنویسی

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

بازیابی اضلاع مرزی با اضافه کردن نقطه به مرزها(دوبعدی)

در روش‌های تولید شبکه دلانی تضمینی برای محافظت از مرزها وجود ندارد. در بیشتر موارد لازم است ابتدا تو..

50,000تومان

استخراج اطلاعات مرزهای شبکه دو بعدی سلول محور

استفاده از اطلاعات مرزها برای تولید شبکه لایه مرزی امری بدیهی می‌باشد. همچنین، جهت تعیین ضریب فشار و..

50,000تومان

افزایش کیفیت شبکه سه بعدی با تغییر اتصالات (دلانی کردن)

در این برنامه یک شبکه که تمام المان‌های آن چهاروجهی می‌باشد از کاربر گرفته شده و از نظر دلانی بودن ب..

100,000تومان

افزایش کیفیت شبکه مثلثی با تغییر اتصالات (دلانی کردن)

در این برنامه یک شبکه مثلثی از کاربر گرفته شده و از نظر دلانی بودن بررسی شده و هر کدام از جفت ­المان..

رایگان

بازیابی هندسی مرزها پس از تولید شبکه دلانی (سه بعدی)

روش‌­های تولید شبکه دلانی تضمینی برای محافظت از مرزها ندارد. بنابراین، باید در پایان مراحل تولید شبک..

100,000تومان

تبدیل ساختار داده ای سلول محور به ضلع محور (شبکه مثلثی)

استفاده از ساختار داده‌ای ضلع محور به دلیل کارآمدی آن و همچنین نیاز به حافظه کمتر در ذخیره‌سازی اطلا..

30,000تومان

تبدیل ساختار داده ای ضلع محور به سلول محور (شبکه مثلثی)

استفاده از ساختار داده‌ای ضلع محور به دلیل کارآمدی آن و همچنین نیاز به حافظه کمتر در ذخیره سازی اطلا..

50,000تومان

تولید شبکه دو بعدی بی سازمان مثلثی به روش Bowyer-Watson

در این برنامه هدف تولید شبکه بی ­سازمان دو بعدی به روش مثلث­‌بندی دلانی با استفاده از روش Bowyer-Wat..

75,000تومان

تولید شبکه دو بعدی بی سازمان مثلثی به روش Lawson

در این پروژه هدف تولید شبکه دلانی دو بعدی با استفاده از روش Lawson می‌­باشد. این روش یکی از روش‌های ..

75,000تومان

تولید شبکه دو بعدی بی سازمان مثلثی به روش Watson

در این پروژه هدف تولید شبکه بی‌سازمان دو بعدی به روش مثلث‌بندی دلانی با استفاده از روش Watson می‌باش..

رایگان

تولید شبکه سه بعدی بی سازمان به روش Lawson

در این پروژه هدف تولید شبکه دلانی سه بعدی با استفاده از روش Lawson می‌­باشد. این روش یکی از روش‌های ..

150,000تومان