شبکه دو بعدی

شبکه دو بعدی
شبکه دو بعدی
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

پروژه توسعه کد میانیابی بر اساس روش‌های شپرد و حداقل مربعات متحرک (MLS) با فرترن و ++C

عنوان کامل پروژه:پروژه توسعه کد میانیابی بر اساس روش‌های شپرد و حداقل مربعات متحرک (MLS) با استفاده ..

974,460تومان قیمت بدون مالیات: 894,000تومان

پروژه نرم‌افزارAirFlow: بهینه و موازی کردن کد حلگر سیالاتی تراکم‌پذیر جهت كاربردهاي هوافضا با فرترن

در این گزارش برنامه‌های شبیه‌سازی جریان‌‌های آشفته و آرام از طریق Open MP پردازش موازی شده‌اند. پرد..

1,172,840تومان قیمت بدون مالیات: 1,076,000تومان

پروژه نرم‌افزار OMP_AirFlow: تحلیل جریان آرام دوبعدی با گسسته‌سازی بخش جابجایی AUSM با فرترن

عنوان کامل پروژه:پروژه نرم‌افزارOMP_AirFlow: تحلیل جریان آرام دوبعدی با گسسته‌سازی بخش جابجایی AUSM ..

1,446,430تومان قیمت بدون مالیات: 1,327,000تومان

پروژه نرم افزار AirFlow: تحلیل جریان مغشوش دوبعدی با استفاده از شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ با فرترن

عنوان کامل پروژه:پروژه نرم افزار AirFlow: تحلیل جریان مغشوش دوبعدی با استفاده از شبیه‌سازی گردابه‌ها..

1,676,420تومان قیمت بدون مالیات: 1,538,000تومان

پروژه نرم‌افزار AirFlow: تحلیل جریان مغشوش دوبعدی با استفاده از مدل (Low Reynolds K-e (Chien

عنوان کامل پروژه: پروژه نرم‌افزار AirFlow: تحلیل جریان مغشوش دوبعدی با استفاده از مدل (Low Reyn..

1,172,840تومان قیمت بدون مالیات: 1,076,000تومان

پروژه خواندن فایل IGES حاوی اطلاعات هندسه اجسام هوافضایی با استفاده از نرم افزار فرترن

Initial Graphics Exchange Specification یا به اختصار IGES یک فرمت فایل است که امکان تبادل دیجیتالی د..

1,055,120تومان قیمت بدون مالیات: 968,000تومان

پروژه یکسان سازی جهت تمام مثلث های شبکه دوبعدی و سطحی با استفاده از نرم افزار فرترن

این پروژه با استفاده از نرم افزار فرترن ( FORTRAN ) انجام شده است. هنگام استفاده از شبکه م..

929,770تومان قیمت بدون مالیات: 853,000تومان

پروژه پارامتری سازی ایرفویل به روش CST با استفاده از نرم افزار فرترن

بهینه‌سازی شکل ایرفویل با استفاده از الگوریتم‌های مختلف بهینه‌سازی به خصوص الگوریتم‌های تکاملی به یک..

786,980تومان قیمت بدون مالیات: 722,000تومان

پروژه ریز کردن شبکه مثلثی با استفاده از روش لاسن و نقطه گذاری در مرکز مثلث با استفاده از نرم افزار فرترن

در این پروژه هدف تولید شبکه دلانی دو بعدی با استفاده از روش تولید شبکه Lawson و تولید خودکار نقاط در..

786,980تومان قیمت بدون مالیات: 722,000تومان

پروژه ریز کردن شبکه ای مثلثی با ساختار داده ای ضلع محور با استفاده از نرم افزار فرترن

در این برنامه با استفاده از نرم افزار فرترن ( FORTRAN )، یک شبکه مثلثی از کاربر گرفته شده ..

880,720تومان قیمت بدون مالیات: 808,000تومان

پروژه خواندن و استخراج اطلاعات شبکه موجود در فایل STL با استفاده از نرم افزار فرترن

 این پروژه با استفاده از نرم افزار فرترن ( FORTRAN ) انجام شده است. در بسیاری موارد ا..

849,110تومان قیمت بدون مالیات: 779,000تومان

پروژه خواندن و استخراج اطلاعات شبکه موجود در فایل STL ویرایش دوم با استفاده از نرم افزار فرترن

این پروژه با استفاده از نرم افزار فرترن ( FORTRAN ) انجام شده است. در بسیاری موارد استفاده..

776,080تومان قیمت بدون مالیات: 712,000تومان

پروژه حذف المان های خارج از میدان (دوبعدی) با استفاده از نرم افزار فرترن

در این برنامه با استفاده از نرم افزار فرترن ( FORTRAN ) المان‌هایی که خارج از میدان (درون ..

916,690تومان قیمت بدون مالیات: 841,000تومان

پروژه تولید شبکه محاسباتی مثلثی با استفاده از بسته‌های دایره‌ای با استفاده از نرم افزار فرترن

پروژه حاضر به معرفی، تشریح، پیاده‌سازی و آموزش یک الگوریتم تولید شبکه محاسباتی مثلثی با استفاده..

1,055,120تومان قیمت بدون مالیات: 968,000تومان

پروژه تولید شبکه لایه مرزی با استفاده از حل معادلات هایپربولیک با استفاده از نرم افزار فرترن

در این برنامه با استفاده از حل معادلات هایپربولیک (هذلولوی) که از شرط عمود بودن شبکه بر مرزها و کنتر..

388,040تومان قیمت بدون مالیات: 356,000تومان

پروژه تولید شبکه دو بعدی بی سازمان مثلثی به روش Watson با استفاده از نرم افزار فرترن

در این پروژه هدف تولید شبکه بی‌سازمان دو بعدی به روش مثلث‌بندی دلانی با استفاده از روش Watson و با&n..

793,520تومان قیمت بدون مالیات: 728,000تومان