جستجو

ضوابط جستجو:

محصولات موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

ارزیابی پتانسیل سواحل دریای خزر جهت تولید انرژی گرمایی دریایی

انرژی حرارتی اقیانوسی/دریایی (OTEC) از اختلاف دمای موجود بین آب گرم سطح و آب عمق دریا برای تولید الک..

30,000تومان

بهینه‌سازی ایرفویل با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات

در این پژوهش به بهینه‌سازی و مطالعه جریان حول ایرفویل پراخته شده است. با ایجاد تغییر در شکل هندسی ای..

70,000تومان

کاربرد منطق فازی و الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی عددی

اگرچه سیستم استنتاج فازی به روش ممدانی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است اما روش سیستم استنت..

50,000تومان

ارزیابی عملکرد الگوریتم بهینه‌سازی کلی ویژه

آنچه در این برنامه ارایه گردیده است بهینه سازی هندسی دیفیوزر خروجی توربین گاز نمونه با استفاده از ..

رایگان