جستجو

ضوابط جستجو:

محصولات موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

بررسی رفتار ستون های کامپوزیت مدفون در بتن تحت بار انفجاری

با توجه به این که ستون یک بخش اساسی سازه، در مقابل بار انفجار است و از طـرف دیگـر سـتون هـاي بتنـی ی..

70,000تومان