جستجو

ضوابط جستجو:

محصولات موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

روش عناصر مرزی-تفاضلات متناهی برای معادلات پواسون روی شبکه مثلثی

آنچه در این برنامه ارائه گردیده است حل معادلات پواسون با شرایط مرزی دریکله در نواحی دو بعدی شامل حفر..

رایگان