جستجو

ضوابط جستجو:

محصولات موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

An Introduction to Programming in Fortran 90

This guide provides an introduction to computer programming in the Fortran 90 programming language. ..

رایگان قیمت بدون مالیات: رایگان

Fortran 90 Handbook-Complete Ansi/Iso Reference

This first volume contains a complete description of standard programming language Fortran 90, cover..

رایگان قیمت بدون مالیات: رایگان

Fortran 90/95 Explained,Second Edition

The success of Fortran as the predominant language in the field of scientific and numerical computin..

رایگان قیمت بدون مالیات: رایگان

Fortran 95/2003 for Scientists & Engineers- Third Edition

Chapman's Fortran for Scientists and Engineers is intended for both first year engineering students ..

رایگان قیمت بدون مالیات: رایگان

Intel Fortran Programmer’s Reference

This Intel® Fortran Programmer’s Reference as well as the software described in it is furnished unde..

رایگان قیمت بدون مالیات: رایگان

Introduction to Object-Oriented Concepts using Fortran90

Fortran90 is a modern, powerful language with features that support important new programming concep..

رایگان قیمت بدون مالیات: رایگان

Modern Fortran Explained

Fortran remains one of the principal programming languages used in high-performance scientific, nume..

رایگان قیمت بدون مالیات: رایگان

Numerical Recipes - The Art of Scientific Computing- 3rd edition

Co-authored by four leading scientists from academia and industry, Numerical Recipes Third Edition s..

رایگان قیمت بدون مالیات: رایگان

Numerical Recipes in FORTRAN 77 -The Art of Scientific Computing-2nd edition

This is the greatly revised and greatly expanded Second Edition of the hugely popular Numerical Reci..

رایگان قیمت بدون مالیات: رایگان

Object Oriented Programming via Fortran 90/95

Writing technical applications in a modern object-oriented approach, using Fortran 90 or 95, can be ..

رایگان قیمت بدون مالیات: رایگان

Object-Oriented Design Patterns in Scientific Codes using Fortran95

This paper discusses the concept, application, and usefulness of software design patterns in Fortran..

رایگان قیمت بدون مالیات: رایگان

Parallel Programming in Fortran 95 using OpenMP

Nowadays parallel computers are very common in research facilities as well as companies all over the..

رایگان قیمت بدون مالیات: رایگان

پروژه نرم افزار دینامیک مولکولی با استفاده از نرم افزار فرترن

روش دینامیک مولکولی، یک روش قطعي است که برای شبيه‌سازي مایعات مناسب می‌­باشد. در روش دینامیک مولکولی..

1,172,840تومان قیمت بدون مالیات: 1,076,000تومان

پروژه آموزش موازی‌سازی کد به روش OpenMp در نرم‌افزار برنامه‌نویسی فرترن

عنوان کامل پروژه: پروژه آموزش موازی‌سازی کد به روش OpenMp در نرم‌افزار برنامه‌نویسی فرترندر مسا..

721,580تومان قیمت بدون مالیات: 662,000تومان

پروژه استخراج اطلاعات مرزهای شبکه دو بعدی سلول محور با استفاده از نرم افزار فرترن

استفاده از اطلاعات مرزها برای تولید شبکه لایه مرزی امری بدیهی می‌باشد. همچنین، جهت تعیین ضریب فشار و..

929,770تومان قیمت بدون مالیات: 853,000تومان

پروژه استفاده از شبکه جابجا شده جدید برای حل جریان تراکم ناپذیر به روش حجم محدود با استفاده از نرم افزار ++C

حل عددی جریان‌های تراکم ناپذیر نیازمند استفاده از یک روش مناسب جهت کوپلینگ درست میدان‌های سرعت و مید..

981,000تومان قیمت بدون مالیات: 900,000تومان

پروژه افزایش کیفیت شبکه سه بعدی با تغییر اتصالات (دلانی کردن) با استفاده از نرم افزار فرترن

در این برنامه یک شبکه که تمام المان‌های آن چهاروجهی می‌باشد از کاربر گرفته شده و از نظر دلانی بودن ب..

921,050تومان قیمت بدون مالیات: 845,000تومان

پروژه افزایش کیفیت شبکه مثلثی با تغییر اتصالات (دلانی کردن) با استفاده از نرم افزار فرترن

این پروژه با استفاده از نرم افزار فرترن ( FORTRAN ) انجام شده است. در این برنامه یک شبکه م..

838,210تومان قیمت بدون مالیات: 769,000تومان

پروژه افزایش کیفیت شبکه مثلثی با تغییر اتصالات (دلانی کردن) با ساختار داده ای ضلع محور با استفاده از نرم افزار فرترن

در این برنامه یک شبکه مثلثی از کاربر گرفته شده و از نظر دلانی بودن بررسی شده و هر کدام از جفت المان‌..

852,380تومان قیمت بدون مالیات: 782,000تومان

پروژه بازیابی اضلاع مرزی با اضافه کردن نقطه به مرزها (دوبعدی ) با استفاده از نرم افزار فرترن

این پروژه با با استفاده از نرم افزار فرترن ( FORTRAN ) به انجام رسیده است. در روش‌های تولی..

953,750تومان قیمت بدون مالیات: 875,000تومان

پروژه بازیابی هندسی مرزها پس از تولید شبکه دلانی (سه بعدی) با استفاده از نرم افزار فرترن

روش‌­های تولید شبکه دلانی تضمینی برای محافظت از مرزها ندارد. بنابراین، باید در پایان مراحل تولید شبک..

921,050تومان قیمت بدون مالیات: 845,000تومان

پروژه بررسی اثر تغییر شار حرارتی در جریان تبخیر یک مایع بالارونده درون یک لوله قائم با استفاده از نرم افزار FLUENT

در پژوهش حاضر، اثر تغییر شار حرارتی دیواره در راستای طول یک لوله ­قائم در جریان تبخیر مایع اشباع بال..

1,190,280تومان قیمت بدون مالیات: 1,092,000تومان

پروژه بررسی تخریب در صفحات کامپوزیتی چندلایه حاوی گشودگی داخلی با usermat با استفاده از نرم افزار ANSYS و زبان برنامه نویسی FORTRAN

آنچه در این برنامه ارایه گردیده است تعیین معادله متشکله برای ماده­ ی با امکان ایجاد و رشد ترک(با توج..

1,166,300تومان قیمت بدون مالیات: 1,070,000تومان

پروژه بررسی رفتار حالت گذرای پیل سوختی اکسید جامد صفحه‌ای با استفاده از نرم افزار فرترن

در این پژوهش مدلی عددی برای پیل سوختی اکسید جامد ارائه شده است. پیل‌های سوختی اکسید جامد ابزاری برای..

910,150تومان قیمت بدون مالیات: 835,000تومان

پروژه برنامه دلانی کردن و بهبود کیفیت شبکه به روش ریزکردن المان با استفاده از نرم افزار فرترن

این پروژه با استفاده از نرم افزار فرترن ( FORTRAN ) انجام شده است. در این برنامه یک شبکه&n..

915,600تومان قیمت بدون مالیات: 840,000تومان