بهترین پایگاه برای به اشتراک گذاری دستاورد های علمی و کدهای متن باز

بهینه سازی دو هدفه بر پایه هزینه و کیفیت آب شبکه های توزیع آب با بهره گیری از من

هدیه
متلب

مطالعه تحلیلی رفتار استاتیکی و ارتعاشاتی ورق‌ها و میکرو ورق‌های مستطیلی و دایروی

110,000 تومان
Maple - MATLAB

بهینه‌یابی طول گام حفاری در تونل سازی چندمرحله‌ای

100,000 تومان
Plaxis

تلفیق اطلاعات سیستم ناوبری اینرسی و سیستم موقعیت یاب جهانی توسط الگوریتم فیلتر ک

80,000 تومان
MATLAB

مدل سازی و کنترل سیستم توربین بادی مدل General Electric با استفاده از کنترل کنند

هدیه
Matlab

آموزش موازی‌سازی کد به روش OpenMp در نرم‌افزار برنامه‌نویسی فرترن

50,000 تومان
Fortran

شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین

هدیه
Matlab

کاربرد روش های جدید برای حل معادلات دیفرانسیل خطی و غیرخطی در زمینه مهندسی

هدیه
MAPLE