بهترین پایگاه برای به اشتراک گذاری دستاورد های علمی و کدهای متن باز

تحلیل ارتعاش اجباری ورق های مستطیلی هدفمند بکاررفته در سازه های کوپل با سیال

هدیه
MATHEMATICA

مدل سازی و شبیه سازی راکتورهای دوغابی فرایند GTL با استفاده از CFD

70,000 تومان
Matlab

به دست آوردن ضخامت بهینه برای صفحه نازل تونل باد با استفاده از متلب، فلوئنت و ان

90,000 تومان
Fluent / MATLAB

هدايت بهينه حلقه بسته (مقاوم در برابر اثرات محيطی) يک سامانه دريايی خود مختار به

150,000 تومان
Maple/MATLAB

مدل سازی و کنترل سیستم توربین بادی مدل General Electric با استفاده از کنترل کنند

هدیه
Matlab

کاربرد روش های جدید برای حل معادلات دیفرانسیل خطی و غیرخطی در زمینه مهندسی

هدیه
MAPLE

آموزش موازی‌سازی کد به روش OpenMp در نرم‌افزار برنامه‌نویسی فرترن

50,000 تومان
Fortran

شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین

هدیه
Matlab