بهترین پایگاه برای به اشتراک گذاری دستاورد های علمی و کدهای متن باز

× اطلاعیه: کسانی که در زمینه تحلیل طراحی و شبیه سازی موتور وانکل کار کردند با ایمیل marketcode.ir @gmail.com مکاتبه نمایند.

کنترل پی آی پی غیرخطی مدل ربات انسان نمای دوپا در صفحه دو بعدی

100,000 تومان
MATLAB

شبیه سازی میکروراکتور کاتالیستی با استفاده از نرم افزار کامسول

50,000 تومان
COMSOL

بررسی عملکرد الگوریتم های متاهیوریستیک بر طرح بهینه سازه های بتنی مقاوم تحت اث

65,000 تومان
MATLAB

کنترل مقاوم قطار مغناطیسی شناور بر اساس مدل غیرخطی

هدیه
MATLAB

مدل سازی و کنترل سیستم توربین بادی مدل General Electric با استفاده از کنترل کنند

هدیه
Matlab

شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین

هدیه
Matlab

آموزش موازی‌سازی کد به روش OpenMp در نرم‌افزار برنامه‌نویسی فرترن

50,000 تومان
Fortran

اجرای حلگر FSI در OpenFOAM

هدیه
OpenFOAM