فضایی

فضایی

علوم فضایی و یا فهرستی از علوم فضایی شامل رئوس تمام مطالب رشته‌های علمی که در اکتشاف و شناسایی‌های فضایی و مطالعهٔ پدیده‌هایی که در فضای بیرونی رخ می‌دهد، مانند فضاپزشکی و علوم مرتبط با ماهواره های فضایی است.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس: