پروژه بررسي و تحليل دقيق فرکانسي نوسانات آزاد يک تير از جنس مواد هدفمند در زبان برنامه نویسی MATLAB و به همراه فیلم آموزشی زبان برنامه نویسی MATLAB

تيرهايي از جنس مواد هدفمند توجه بسياري از محققان را طي سالهاي اخير به خود جلب كرده­اند. خواص مادي اين تيرها، با توجه به جهت ضخامت و جهت طول آنها با هم فرق دارند. اين تيرها با تغيير گراديان ضخامت، پيشرفت قابل توجهي داشته اند. در پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار MATLAB به بررسي و تحليل دقيق فرکانسي نوسانات آزاد تيرهايي از جنس مواد هدفمند ناهمگن محوري پرداخته شده است. براي اين سازه­ ها، به ازاي شرايط مرزي مختلف، معادلات مشخصه به صورت فرم بسته ارائه شده­ اند. معادلات فرکانسي و معادلات مشخصه سيستم استخراج شده، با حذف پارامتر گراديان، تبديل به معادلات تحليلي کلاسيک تيرهاي اويلر-برنولي مي­شوند. نتايج نشان مي­دهند که فرکانس طبيعي تير و شکل مودهاي سيستم به شرايط مرزي و نرخ گردايان وابستگي شديد دارند. براي تيرهاي هدفمند به ازاي هر پارامتر گراديان، مي­توان يک فرکانس بحراني يافت که منجر به پرش در طيف فرکانسي سيستم شود به طوري که ارتعاشات منتشر شونده فقط در فرکانس­هاي بالاتر از اين مقدار بحراني تحريک خواهند شد و در فرکانس­هاي کمتر از حد بحراني يا شبه فرکانس، امواج محوشونده رخ خواهند داد که اين يک تفاوت لازم براي تيرهاي همگن و ناهمگن مي­باشد. تمامي کدهاي مربوط به استخراج فرکانس­هاي پايه و بالاتر براي تمامي شرايط مرزي تيرهاي هدفمند به ازاي تغييرات پارامتر گراديان و همچنين شکل مودهاي اين سازه­ ها، در نرم‌افزار MATLAB به طور کامل ارائه و بحث شده­ اند. همچنين در اين مستند نيز ابتدا نحوه فراخواني و کار با کدهاي نرم‌افزار MATLAB توضيح داده خواهند شد و سپس تمامي خطوط کدهاي ارائه شده به تفصيل توضيح داده خواهند شد و در ادامه نيز با هدف صحه­ سازي، نتايج استخراج شده در اين پژوهش با مراجع موجود ديگر مقايسه شدند. در نهايت نيز به منظور آشنايي بيشتر با مباحث مربوط ارتعاشات تيرهاي تابعي مدرج و همچنين نحوه استخراج معادلات در اين گزارش نيز توضيحات مختصر علمي نيز آورده شده است. نتايج ارائه شده مي­توانند براي تيرهاي با ضخامت ثابت و عرض کاهشي نمايي نيز مورد استفاده قرار گيرند و فرکانس­هاي کمينه به دست آمده در اين پژوهش، به منظور طراحي سازه ­هاي غيرهمگن بهينه براي مهندسين کاربرد دارند.


آنچه در این کد خواهید آموخت


1-نحوه استخراج معادلات فرکانسي تيرهاي مواد هدفمند

2-نحوه تاثير شرايط مرزي مختلف در سيستم هاي ارتعاشي

3-محاسبه معادلات فرکانسي سيستم به ازاي شرايط و پارامترهاي مختلف

4-حل معادلات سيستم به ازاي تغييرات پارامتر گراديان نمايي

5-رسم نمودارهاي طيف فرکانس تير با شرايط مرزي گوناگون

6-ترسيم شکل مودهاي سيستم در حضور پارامتر گراديان

7-نحوه محاسبه و يافتن  فرکانس پايه و ترسيمپديده پرش


نکات و الزامات


1-   این مجموعه کد در نرم افزار MATLAB نسخه‌ی 2012bنوشته شدهاست و در این نسخه و نسخه‌های بالاتر قابل اجرا می‌باشد.

2-  آشنایی با مفاهيم ارتعاشاتتيرهاي موادهدفمند و طيففرکانسي و مودها

3-آشنایی اوليه برنامه نويسي با زبان MATLAB

مشخصات کلی
تعداد صفحات 55
تعداد صفحات محصول 40-60
فیلم آموزشی دارد
معرفی متغیر های ورودی نرم افزار دارد
نمودارهای خروجی دارد
زبان برنامه نویسی
زبان برنامه نویسی اول MATLAB
جامدات
حوزه تخصصی 1 ارتعاشات

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

پروژه بررسي و تحليل دقيق فرکانسي نوسانات آزاد يک تير از جنس مواد هدفمند در زبان برنامه نویسی MATLAB و به همراه فیلم آموزشی زبان برنامه نویسی MATLAB

  • تولید کننده: شرکت نرم افزاري نجم
  • شناسنامه: MC1-1338
  • موجودی: در انبار
  • تاریخ: 1396-08-28
  • زبان برنامه نویسی: MATLAB
  • سریال برنامه: MC1-1338
  • سفارش دهنده: مارکت کد
  • فایل معرفی محصول: لینک
  • 1,300,370تومان
  • قیمت بدون مالیات: 1,193,000تومان

برچسب ها: مواد هدفمند نمايي, تير ناهمگن محوري, معادله مشخصه, فرکانس هاي طبيعي, پديده پرش, ارتعاشات آزاد