جستجو

ضوابط جستجو:

محصولات موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

A Parallel Navier Stokes Solver for Natural Convection and Free Surface Flow

حل گر موازی ناویر-استوکس برای انتقال حرارت جابجایی آزاد و جریان با سطح آزاد روش عددی موازی ..

رایگان

An introduction to computational fluid dynamics The finite volume method

  مقدمه ای بر دینامیک سیال محاسباتی روش المان محدودکاربرد دینامیک سیال محاسباتی CFD جهت پیش بی..

رایگان

CFD Algorithms for Hydraulic Engineering

الگوریتمهای CFD در مهندسی هیدرولیکاخیرا علم دینامیک سیالات محاسباتی به حوزه مهندسی هیدرولیک نیز ر..

رایگان

Coding Tutorials for Computational Fluid Dynamics First Edition

راهنمای کدنویسی برای دینامیک سیال محاسباتیتمرکز آموزش پیش رو بیشتر بر روی بهبود مهارتهای کاری دا..

رایگان

Computational Fluid Dynamics The Basics with Applications

اصول اولیه و کاربرد های دینامیک سیال محاسباتی(CFD)این کتاب CFD  در حقیقت برای افراد مبتدی می باشد...

رایگان

Computational Fluid Dynamics

 دینامیک سیال محاسباتیاز تکنیک­های دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) به منظور مطالعه و حل مسائل پیچی..

رایگان

Computational Fluid Dynamics for Engineers

دینامیک سیال محاسباتی برای مهندسینبا نگاه به تاریخ، مثال­های زیادی از کاربرد دینامیک سیالات در گذش..

رایگان

Computational Fluid Dynamics in Practice

کاربرد دینامیک سیال محاسباتیدینامیک سیالات محاسباتی در عمل با استفاده از نویسندگانی که به منظور نش..

رایگان

Computational Fluid Dynamics Vol. II

دینامیک سیالات محاسباتی جلد 2متن موجود تحت عنوان “ راهنمای دانشجویان برای CFD"  جهت همراهی و تکمیل..

رایگان

Computational Fluid Dynamics Vol. III

 دینامیک سیال محاسباتی جلد 3متن موجود تحت عنوان “ راهنمای دانشجویان برای CFD"  جهت همراهی و تکمی..

رایگان

Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications

دینامیک سیال محاسباتی:اصول و کاربرد هاتاریخچه دینامیک سیالات محاسباتی و یا به صورت مخفف CFD به اوا..

رایگان

Computational Methods for Fluid Dynamics

روش های محاسباتی برای دینامیک سیالدینامیک سیالات محاسباتی که معمولا با اسم مخفف CFD شناخته می­شود،..

رایگان

Computational techniques for fluid dynamics

روش های محاسباتی برای دینامیک سیالهدف اصلی این کتاب دوجلدی، فراهم کردن تکنیک­ها و چارچوب ­هایی خاص..

رایگان

I do like CFD, VOL.I Second Edition

من CFD را خیلی دوست دارم.جلد اول ویرایش دوماین یک کتاب بی نظیر در مورد دینامیک سیال محاسباتی می ..

رایگان

Numerical Computation of Internal & External Flows-Volume 1-Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

محاسبات عددی جریان­های داخلی و خارجی – جلد اول – اصول دینامیک محاسباتیویرایش دوم این کتاب مرجع کا..

رایگان