بررسی اثرات نسبت چگالی بـر رفتـار جـت تزریق شـده در داخـل جریان آشفته ی داغ با استفاده از مدلهای آشفتگی مختلف

در اين تحقيق، اثرات اختلاف چگالي بين جريان عرضي داغ و جت خنك كننده بر سطح آشفتگي جريان و اثربخشي خنك كاري لايه‌اي، در نسبت سرعت‌هاي مختلف، مورد مطالعه قرار گرفته است. بـراي ايـن منظور، يك برنامه رايانه‌اي توسعه داده شده كه با استفاده از روش حجم محـدود و الگـوريتم سـيمپل بـه شبيه‌سازي جريان روي يك شبكه چند بلوكي، غير يكنواخت و جابجـا شـده مـي‌پـردازد. از سـه مـدل آشفتگي k − ω استاندارد، انتقال تنش برشي و v 2 f − kω استفاده شده است. شبيه سازي‌هـا بـراي سـه نسبت چگالي ۰/۵، ۱ و۲ در سه نسبت سرعت ۰/۵، ۱ و۲ انجام شده است. نسـبت دمـاي بـين جـت و جريان عرضي و عدد رينولدز جت نيز، به ترتيب برابر با 0/5 و 4700 در نظر گرفته شده است. مقايسـه نتايج به دست آمده نشان از تاثيرات چشمگير نسبت چگالي بـر انـرژي جنبشـي آشـفتگي بخصـوص در نواحي نزديك به ديواره دارد. بنابراين، ضريب انتقال حرارت جابجايي مي‌تواند تا حـدود زيـادي توسـط نسبت چگالي تحت تاثير قرار بگيرد. همچنين، نسبت چگـالي بـين جـت و جريـان عرضـي، تـاثيرات چشمگيري بر ميزان نفوذ و گسترش جت در جريان عرضي، در هر سه جهت محوري، عمودي و جـانبي دارد. علاوه بر اين، در نسبت سرعت پايين، (0/5) افـزايش نسـبت چگـالي موجـب كـاهش اثربخشـي ميانگين‌گيری شده در جهت جانبي مي‌شود. درحاليكه در نسبت سرعت بالاتر (2/0 )، با افـزايش نسـبت چگالي، اثربخشي خنك‌كاري ميانگين افزايش مي‌يابد.
 

مقالات
حجم فایل
زبان مقاله فارسی
سال انتشار 1391
محل انتشار فصل‌نامه دانش و فناوری هوا فضا
مشخصات کلی
تعداد صفحات 14
تعداد صفحات محصول 1-20

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

بررسی اثرات نسبت چگالی بـر رفتـار جـت تزریق شـده در داخـل جریان آشفته ی داغ با استفاده از مدلهای آشفتگی مختلف

  • تولید کننده: محمدرضا سليمي
  • شناسنامه: MC2-1141-paper2
  • موجودی: در انبار
  • تاریخ چاپ: 2016-10-23
  • نویسنده: محمدرضا سليمي، محمد طيبي رهني، مهدي رمضاني زاده، روزبه فرهادي آذر
  • ژورنال: فصل‌نامه دانش و فناوری هوا فضا
  • رایگان
  • قیمت بدون مالیات: رایگان

برچسب ها: جت در داخل جريان عرضي, نسبت سرعت, نسبت چگالي, انرژي جنبشي آشفتگي, مد لهاي آشفتگي مختلف, توربينهاي گازي, شبكه چند بلوكي

مقالات مرتبط